Hopp til innhold

Skolebyråden vil ha mer karakterer i Oslo-skolen

Karakterer bare til jul og til sommeren er for lite, mener skolebyråden fra Høyre.

Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning, Høyre, i rådhushallen.

SKOLEBYRÅD: Julie Remen Midtgarden (H) er utdanningsbyråd i Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi ønsker en blanding av gode skriftlige tilbakemeldinger og karakterer, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Hun mener at den såkalte karakterdempingen i Oslo-skolen har gått for langt.

Den ble innført av forrige byråd. Målet var færre karakterer mellom halvårsvurderingene. Karakterer i desember og juni er det eneste som er lovpålagt.

I stedet skulle skolene prøve ut andre og varierte måter å gi elevene tilbakemeldinger på.

Til hinder for informasjon

Nå ber Julie Remen Midtgarden Utdanningsetaten endre praksis. Brevet er en klar ordre om mer bruk av karakterer:

«Det å utelukkende bruke skriftlige tilbakemeldinger uten karakter kan videre være til hinder for elevene og foreldrenes informasjonsbehov om hvilket karakternivå eleven befinner seg på.»

Hun ønsker også en likere vurderingspraksis ved byens ungdomsskoler og videregående skoler.

Skole og undervisning
Oslo 20231115. Elev i klasserom. Nærbilde av hender på tastatur. Foto: Gorm Kallestad / NTB Modellklarert

Mange elever etterlyser bedre informasjon om hvordan de kan forbedre seg.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ikke bare karakterer

Julie Remen Midtgarden understreker at skolene ikke skal gå hverken i den ene eller andre grøfta.

– Vi ser at noen skoler har gått veldig langt i den ene retningen hvor man ikke bruker karakterer. Men så har de heller ikke tatt i bruk gode nok skriftlige tilbakemeldinger.

– Da skjønner jeg at elevene reagerer på det. Så nå ønsker vi mer av begge deler, sier hun.

For kun en tallkarakter sier ingenting om hvordan eleven kan forbedre seg. Det er like ille som ingen karakter, mener skolebyråden.

Det skal altså ikke gis karakterer på alle gloseprøver i spansk?

– Nei, sier Julie Remen Midtgarden.

Les også Sier nei til å fjerne ordens- og oppførselskarakter

Julie Remen Midtgarden, skolebyråd, Høyre, foran Tokerud skole

Ungdommens bystyre

Bedre vurderinger og mer karakterer er prioriterte saker fra siste møte i Ungdommens bystyremøte (UBM) i Oslo:

– Elever trenger en helhetlig tilbakemelding bestående av en begrunnet tekst om hva som kan forbedres og hva som var bra, inkludert karakter, ifølge UBM.

Elever er ikke skjøre skapninger – vi trenger å høre det.

Ungdommens bystyremøte

Passer ikke for alle

Elevorganisasjonen i Oslo er ikke like overbevist om at mer karakterer er veien å gå for alle.

Fylkesleder Fryd Bergan-Gulli sier at vurderingspraksis bør avtales med hver enkelt elev.

– Det er veldig individuelt hva man liker og hva man trives med. Det vi har sett når det har vært karakterdemping, er at mange skoler ikke har tatt hensyn til hva elevene tenker.

Fryd Bergan-Gulli, leder Elevorganisasjonen i Oslo

ELEVLEDER: Fryd Bergan-Gulli er leder for Elevorganisasjonen i Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

– Mange elever er forvirret og vet ikke hvordan de skal tolke tilbakemeldingene de får. Karakterer kan være byttet ut med dårlige tilbakemeldinger fra lærere. Det er veldig kjipt å demotiverende og ikke vite hvordan man ligger an.

– Det er noen som trives med karakterer og noen som ikke trives med karakterer. Det må skolene ta hensyn til, understreker hun.

Bør det være mer eller mindre karakterer i skolen?

Ikke godt nok i dag

På ett punkt er Elevorganisasjonen helt enig både med Ungdommens bystyremøte og med skolebyråden. Tilbakemeldingene som gis i dag er jevnt over ikke gode nok.

– Man kan ha skriftlige tilbakemeldinger uten karakterer, men man kan ikke ha karakterer uten skriftlige tilbakemeldinger, sier fylkesleder Fryd Bergan-Gulli.

Fryd Bergan-Gulli og Julie Remen Midtgarden

Skolebyråd Julie Remen Midtgarden prøver å overbevise leder for Elevorganisasjonen i Oslo, Fryd Bergan-Gulli, om at både trengs mer karakterer og bedre tilbakemeldinger.

Foto: Olav Juven / NRK

Kan gi mindre press

Men vil ikke mer bruk av karakterer føre til mer karakterpress? Skolebyråden tror en god blanding snarere kan bidra til mindre.

– Hvis du aldri får tilbakemeldinger og så får en skriftlig karakter til jul og til sommeren, er jeg bekymret for at det kan bidra til mye stress og press, sier Julie Remen Midtgarden.

SV: – Hårreisende

Hennes forgjenger Sunniva Holmås Eidsvoll sier at det er hårreisende hvis byråden vil innskrenke skolenes handlingsrom og innføre mer detaljstyring.

– Skolene selv er best egnet til å avgjøre hvordan tilbakemeldingene til elevene skal være.

Noen elever motiveres veldig sterkt av karakterer, men for mange elever er karakterer det stikk motsatte av motivasjon. Det øker stress, press og risikoen for frafall, sier hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll

EKS-BYRÅD: Tidligere skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder utdanningsutvalget i bystyret.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Holmås Eidsvoll synes det er et paradoks at presset på gode karakterer er særlig sterkt på 10. trinn i ungdomsskolen.

Det er fordi plasser på videregående skole fordeles kun ved konkurranse på karakterer. Dersom byråden hadde vært opptatt av å utvikle en god og balansert vurderingspraksis, burde inntaksmodellen blitt endret, sier hun.

Selv ville Sunniva Holmås Eidsvoll innføre et nytt inntakssystem da hun var skolebyråd.

Planene var noe av det første det nye blågrønne byrådet skrotet.

Les også Utdanningsetaten kritiserer byrådets nye videregående-inntak

Sunniva Holmås Eidsvoll