Fire av ti lektorer redde for å kritisere egen skole

– Det kan tyde på en ukultur i norske skoler når så mange lærere er redde for å mene noe offentlig om egen arbeidsplass, sier lederen i Norsk Lektorlag.

Simon Malkenes forteller om en umulig skolehverdag.

Lærer og lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, leser høyt fra notatene fra skoletimen i radioprogrammet Dagsnytt 18.

Simon Malkenes høytlesning, der han skildrer en kaotisk skoletime med bråkete elever, i radioprogrammet Dagsnytt 18 har ført til debatt om ytringsfrihet i skolen.

Da Norsk Lektorlag i en undersøkelse fikk svar fra litt over 1 100 lektorer, viste det seg at fire av ti lærere ikke tør å kritisere forhold ved egen skole av frykt for represalier fra ledelsen.

– Dette handler om demokrati og ytringsfrihet, og det er alvorlig om vi har en fryktkultur i norsk skole, sier leder i lektorlaget, Rita Helgesen.

Rita Helgesen, Norsk lektorlag

NORSK LEKTORLAG: Leder i lektorlaget, Rita Helgesen er bekymret over ytringsfriheten for norske lærere.

Foto: NRK

Helgesen mener mange skoleledere og -eiere er veldig opptatt av skolens omdømme, og at det derfor slås hardt ned på lærere som varsler.

Andreas C. Hasle er daglig leder i Svenssonstiftelsen, en stiftelse som jobber med fagorganisering og faglige rettigheter.

Han mener det er et angrep på alle foreldre med barn i skolen, og elevene selv, dersom ansatte ikke kan uttale seg om kritikkverdige forhold uten å risikere karrieren.

– Malkenes opptreden i Dagsnytt 18 var helt innafor. Det sender et veldig dårlig signal til lærere som vil uttale seg om kritikkverdige forhold ved skolen, når det nå opprettes sak mot Malkenes.

Skoler i Oslo.

Lektor Simon Malkenes ble kalt inn på teppet til rektor ved Ulsrud videregående skole.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kalt inn på teppet til rektor

Ledelsen ved Ulsrud videregående skole har varslet om personalsak mot Malkenes etter at han 5. mars fortalte på radio om en typisk klassetime ved skolen.

– Dag 1. Vi er i gang her. R kom sju minutter for sent. B kom 08.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. R og M jobber ikke, sitter på telefon. Nå krangler R og S høyt. D synger.

Malkenes og en rekke av hans kollegaer var opptatt av å sette søkelys på inntaksordningen i Oslo-skolene, som de mener gjør at noen skoler får uforholdsmessig mange av de faglig svake elevene.

Noen dager senere, den 13. mars, fikk Malkenes etter det NRK erfarer, en e-post fra rektor David Dunlop, der han blir kalt inn til møte hos rektor.

I innkallelsen stiller rektor spørsmål om det var meningen å henge ut elever, og om Malkenes har forståelse for at elever kan føle seg krenket.

«Det anbefales at du tar med en kollega/representant fra din fagforening som evt. kan bistå deg.» står det videre i e-posten.

Rektor henviser samtidig til paragraf 9 A-5 i Opplæringsloven, som handler om krenking av elever.

8. april kom det et innlegg i Aftenposten der elever ved skolen skrev at Malkenes beskrivelse av dem «føltes stigmatiserende, som å bli tråkket på».

Laster Twitter-innhold

Ingen vil snakke

Rektor David Dunlop henviser til taushetsplikten på spørsmål fra Klassekampen om hvorvidt skolen har fått klager fra elever, eller om de selv tok initiativ til å åpne sak.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få andre lærere i skolen i tale. Men ikke engang anonymt ønsker noen av dem å snakke om bråket rundt Malkenes.

Skolen vil heller ikke, etter gjentatte forsøk fra NRK, oppgi navnet på ett eneste elevrådsmedlem ved skolen, ikke engang de over 18 år, som kunne tenkes å gi elevenes perspektiv på saken.

Elever føler seg stigmatisert av lærer etter Dagsnytt 18-debatt

Avviser kritikken

Rektor Dunlop har ikke villet snakket med NRK, og svarer kun via e-post. Han vil ikke være med på at det blir gjort noe som helst ved skolen for å innskrenke læreres ytringsfrihet.

– Jeg har også ved flere anledninger vært tydelig på at alle har så klart ytringsfrihet innenfor de rammene opplæringsloven og annet lovverk gir, skriver han i en e-post til NRK.

Dunlop vil heller ikke være med på at han er redd for skolens omdømme etter Malkenes opptreden i Dagsnytt 18.

– Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har gitt uttrykk for at jeg er bekymret for skolens rykte. Vi har fantastisk flinke lærere og flotte elever her, skriver Dunlop.

SISTE NYTT

Siste meldinger