Hopp til innhold

Mener læreres ytringsfrihet trumfer risikoen for å krenke elever

Utdanningsforbundet mener lektor Simon Malkenes' ytringsfrihet er truet, etter at det er opprettet personalsak mot ham etter hans opptreden i Dagsnytt 18.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo i Dagsnytt 18.

SE VIDEO: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal reagerer på behandlingen av Simon Malkenes.

Malkenes var gjest i debattprogrammet 5. mars i år og beskrev en undervisningstime på Ulsrud videregående skole der elevene skapte mye uro.

I etterkant gikk Malkenes' elever ut i et leserinnlegg i Aftenposten og skrev at de følte seg tråkket på, og hevdet at læreren gikk langt i å identifisere enkeltelever i programmet.

Simon Malkenes forteller om en umulig skolehverdag.

SE VIDEO: Det var uttalelsene Simon Malkenes kom med i Dagsnytt 18 i mars i år som har ført til at arbeidsgiveren hans har opprettet en personalsak mot ham.

Malkenes kom med eksempelet for å peke på det han mener er utfordringene med fritt skolevalg i Oslo. Skoleledelsen ved Ulsrud har nå opprettet personalsak mot ham fordi man oppfatter at uttalelsene har påvirket elevenes arbeidsmiljø negativt.

– Avsporing av debatten

Fredag møttes Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten i Oslo i samme studio som debatten startet i.

Etter at utdanningsdirektør Astrid Søgnen i går skrev en kronikk i Aftenposten hvor hun tok elevene i forsvar, rant det over for lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i samme avis.

I Dagsnytt 18 fredag sier Handal at Søgnen bruker argumentet om elevenes læringsmiljø til å tone ned betydningen av lærernes ytringsfrihet.

– Hun dreier debatten bort fra det som var en diskusjon om inntakssystemet i osloskolen, og over til hvordan ytringen til Malkenes ble oppfattet av noen, sier Handal.

– Står fritt til å diskutere fritt skolevalg

Søgnen sier på sin side at det er full ytringsfrihet på skolene hennes.

– Malkenes står fritt som alle andre til å diskutere fritt skolevalg, men han må gjøre det på en måte som gjør at ikke elevene hans opplever å bli krenket, sier utdanningsdirektøren.

Handal sier han forstår at elevene kan ha blitt krenket, men at Malkenes' opptreden var helt innenfor ytringsfriheten.

– Ytringsfriheten kan ikke begrenses av hvordan elevene kan oppleve at ytringen er.
Hvis vi skal ytre oss på en måte hvor vi alltid tar hensyn til at noen kan bli støtt av det, så vil den offentlige debatten svekkes, mener Handal.

– Malkenes' intensjon må vektes

Astrid Søgnen mener hun er bundet av lovverket, som ble innskjerpet i fjor når det gjelder skolens plikt til å agere dersom en ansatt på skolen krenker en elev.

– Hvis en lærer får mistanke om at elever opplever at de ikke har et trygt arbeidsmiljø eller blir krenket, har ikke ledelsen noe valg og må granske saken, sier Søgnen.

– Malkenes ville kritisere inntakssystemet og intensjonen hans må også vektes her. Han ville komme med systemkritikk, men Søgnen har ikke tatt tak i kritikken. Hun henger seg først på debatten etter at elever ved skolen følte seg krenket, sier Steffen Handal.

Søgnen sier at Malkenes' deltakelse i Dagsnytt 18 ikke ville blitt et tema, dersom elevene ikke hadde reagert.

– Jeg tar ikke stilling til om loven er brutt. Det som skjedde i saken er at elevene ga uttrykk for at de ble tråkket på, sier utdanningsdirektøren.

Debatt om læreres ytringsfrihet i Dagsnytt 18

SE VIDEO: Se hele debatten fra kveldens utgave av Dagsnytt 18.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ