Hopp til innhold

Tre menn dømt for å ha hengt opp naziflagg

Mennene har sterk tilknytning til nazimiljøet i Norge og er nå dømt for hatefulle ytringer. De vurderer å anke dommen.

Foto: Politiet

SE FLAGGHEISINGEN: De tre mennene fra Den nordiske motstandsbevegelsen dokumenterte selv flaggheisingen i Kristiansand natt til 9. april 2018 ved å filme den. Politiet stoppet dem, beslagla videokameraet og brukte filmen som bevis i retten. (Foto: Politiet)

Mennene filmet seg selv mens de hengte opp hakekors-flagg flere steder i Kristiansand natt til 9. april i fjor – nøyaktig 78 år etter den tyske invasjonen av Norge.

Flaggheisingen førte til at de tre mennene ble bøtelagt. De nektet imidlertid å godta boten, noe som førte til at saken havnet i retten.

To av mennene er nå dømt til å betale 12.000 kroner i bot, og den tredje 6000 kroner ettersom han var bøtelagt i forbindelse med en annen sak. Dommen er ikke forkynt.

Mennene har alle vært aktive, sentrale medlemmer i et organisert nazi-miljø: Tommy Olsen (41), Ronny Bårdsen (34) og Jan-Christopher Pedersen (37).

Haakon Forwald hilser på andre på demonstrasjon i Kungälv 1. mai 2019

Her hilser den tidligere norske lederen i naziorganisasjonen, Haakon Forwald (t.h.), på Tommy Olsen som i sommer tok over som leder. Bildet er tatt i forbindelse med en større nazidemonstrasjon i Kungälv i Sverige den 1. mai i år.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Fikk strafferabatt

I tillegg til å betale bøter, er mennene også dømt til inndragelse av naziflagg, bannere og klistremerker.

Forsvarer Nils Christian Nordhus sier de vurderer å anke dommen.

– Disse var forhåndsdømt gjennom flere medieoppslag der maktpersoner turde uttale seg om hva en domstol burde komme til i resultat, nemlig domfellelse. Dommen vil bli vurdert anket, fordi de mener det ikke er en straffbar ytring i seg selv å markere offentlig sin tilslutning til deler av Hitlers prosjekt. Man strekker straffansvaret for langt, sier forsvareren.

Selv om å bruke hakekors ikke er ulovlig i seg selv, mener retten i saken at flaggheisingens omstendigheter gjør det straffbart.

– For retten er det ikke tvilsomt at den grunnleggende retten til ytringsfrihet ikke verner handlingene i vår sak. Å fremme en nazistisk og rasefundert ideologi natt til 9. april 2018 på et sted hvor mennesker ble utsatt for vold og tortur under 2. verdenskrig på den måten som de tiltalte her har gjort, kan ikke vernes av ytringsfriheten, og er uten tvil ikke nødvendig i et demokratisk samfunn, skriver Kristiansand tingrett i sin dom mot mennene.

Mennene risikerte betinget fengsel, men fikk strafferabatt som følge av lang saksbehandlingstid hos politiet. Det er drøyt halvannet år siden hendelsen skjedde.

– På denne bakgrunn er retten under tvil kommet til at straffen kan nedsettes til bøter som påstått av påtalemyndigheten, heter det i dommen.

Politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt konstaterer at retten har vært enig med påtalemyndighetens vurderinger i saken.

– Retten har i sin konklusjon fulgt påtalemyndighetens forslag til dom, sier Paulsen.

Naziflagg varoddbrua

REKRUTTERING: De tiltalte forklarte i retten at motivet var å vekke oppmerksomhet og rekruttere tilhengere.

Foto: Politiet

Sentrale og aktive nazister

De tre som stod tiltalt i saken er alle sammen sentrale i den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Tommy Olsen har i flere år vært fullverdig medlem av organisasjonen. NRK har observert ham på demonstrasjoner både i Norge og Sverige. Så sent som i mai i år deltok han i en større markering i Sverige.

I sommer rykket Tommy Olsen (41) opp til leder for den norske grenen av nazistorganisasjonen, viser informasjon organisasjonen selv har lagt ut på nett i løpet av sommeren.

Grunnen til lederskiftet er at en gruppe har brutt ut fra den eksisterende organisasjonen. En av utbryterne er Haakon Forwald som tidligere var leder for den norske delen av nazistorganisasjonen. Utbryterne har dannet en ny organisasjon som også har utspring i Sverige.

De to andre domfelte bor ikke lenger på Sørlandet.

Ronny Bårdsen (34) og Jan-Christopher Pedersen (37) har også vært aktive i tilknytning til organisasjonen i flere år. Pedersen har formelt vært registrert som styremedlem i den norske grenen av organisasjonen. Begge deltok også i en av de større demonstrasjonene gruppen arrangerte i Sverige den 1. mai i år.

Nazi-flagg

NAZISYMBOLER: Bannere og plakater med nazistiske budskap ble hengt opp flere steder i Kristiansand.

Foto: Politiet

Sterke reaksjoner på aksjoner

At det ble hengt opp hakekors-flagg og bannere flere steder i Kristiansand vekket sterke reaksjoner.

Det ble hengt opp bannere på Varoddbrua og ved Sørlandsparken. I tillegg ble det hengt opp løpesedler med høyreekstreme og fremmedfiendtlige ytringer på en del busstopp i tillegg til hakekors-flagget ved freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet.

PST har tidligere uttalt at de overvåker det høyreekstreme miljøet på Sørlandet i frykt for at det skal vokse.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
I morgen starter NRK Sørlandets julekalender 01:13
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 2,04 kr
Dyrest kl. 17 4,42 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,4 kr 25 min.
  • Dusje 14,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,7 kr En vask
  • Varmeovn 3,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %