Hopp til innhold

PST frykter nazist-vold kan spre seg til Norge

Norske nazister har gått i tog og holdt taler sammen med menn som nå er varetektsfengslet siktet for bombeangrep i Sverige. PST frykter noen i Norge kan la seg inspirere.

Tommy Olsen i tog sammen med siktet svenske

Den norske nestlederen, Tommy Olsen, gikk rett bak den ene av de bombesiktede svenskene i Borlänge i mai 2016. NRK har valgt å sladde den siktede svensken fordi straffesaken mot ham pågår og ikke er avgjort.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi mener at det er tette bånd mellom vårt miljø og det svenske miljøet og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende aksjoner her, sier seksjonsleder Jørn Presterudstuen i PST til NRK.

Jørn Presterudstuen

Jørn Presterudstuen i PST forteller at de frykter at noen kan la seg inspirere fra Sverige.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

PST-seksjonslederen snakker med flere konkrete hendelser i Sverige som bakteppe.

  • I november eksploderte en sprengladning ved en venstreradikal bokhandel i Göteborg
  • To ganger i januar har sprengladninger gått av eller blitt funnet ved asylmottak i samme område av Sverige.

Det svenske sikkerhetspolitiet mener at bombeattentatene kan knyttes til personer i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Tre personer er varetektsfengslet siktet for bombeattentatene og drapsforsøk.

Blant dem er en 23 år gammel mann som av bevegelsen selv omtales som gruppesjef i Göteborg.

PST frykter at nazister i Norge skal bli inspirert av meningsfeller i Sverige til å gjennomføre voldelige aksjoner.

Et av bombeangrepene skjedde ved et asylmottak litt sør for Göteborg. En ansatt der ble alvorlig skadd i begge beina i eksplosjonen.

Tette bånd over grensen

Den nordiske motstandsbevegelsen ser på seg selv som én samlet bevegelse i Norden. Kontakten over landegrensene er omfattende.

På en rekke bilder tatt av NRK, og på bilder lagt ut av organisasjonen selv, står norske nazister sammen med de nå bombesiktede svenske mennene.

I juli 2016 gjennomførte flere personer fra Norge og Sverige, inkludert nestlederen Tommy Olsen, en markering i Strömstad. Både Olsen og den siktede gruppesjefen fra Göteborg holdt taler.

Kontakten med grupperingen i Göteborg virker å pågå jevnlig, og inkluderer alt fra propagandafremstøt til interne middager.

Nordiske motstandsbevegelsen - aksjon Strömstad

Slik presenterte bevegelsen selv en offentlig markering i Strömstad i 2016. På bildet sees norske aktivister som holder tale ved siden av en annen av de siktede svenskene som holder megafonen.

Foto: Faksimile fra det norske nettstedet til Den nordiske motstandsbevegelsen

– Det viser at det er tette bånd mellom miljøene i Norge og Sverige. Når man da har personer som er mistenkt for den typen voldelige aksjoner som har skjedd i Sverige – så frykter man jo at personer som er tett knyttet sammen også kan gjøre det i Norge, sier Presterudstuen i PST.

Hevder volden ikke del av deres virksomhet

Også Jacob Ravndal som forsker på de høyreekstreme miljøene mener at det er svært tette bånd over grensen. Forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt og Senter for ekstremismeforskning ved UiO mener den norske grenen er avhengig av Sverige.

– Jeg vil si at støtten fra Sverige har vært helt kritisk for etableringen her i Norge. Det er den svenske moderorganisasjonen som legger mye av politikken, og trekker i trådene, sier Ravndal.

NRK hadde en inngått en avtale om intervju i Dalarna i Sverige lørdag, men da NRK kom til stedet valgte Forwald og representanter for den svenske delen av bevegelsen å ikke stille til intervju.

I stedet beskyldte de NRK for å drive med politisk forfølgelse, og kontakten med talspersonene ble avsluttet med at delegasjonen fra motstandsbevegelsen reiste seg og gikk.

NRK forsøker å få Den nordiske motstandsbevegelsen til å stille til intervju

NRKs fotograf filmer talsmann Pär Öberg i Den nordiske motstandsbevegelsen. Til høyre for dem står den norske lederen Haakon Forwald som nektet å stille til intervju. Seansen filmes også av motstandsbevegelsens egen videofotograf i venstre bildekant.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Motstandsbevegelsen har tidligere uttalt til flere svenske medier at de ikke har noe med angrepene å gjøre, og til norske Filter Nyheter har Forwald sagt følgende:

– Det er definitivt ikke en del av vår organisasjons virksomhet, i så fall er det noe de har gjort det etter eget initiativ og brutt vårt reglement.

Jacob Ravndal

Forsker Jacob Ravndal sier forklaringen fra bevegelsen etter hendelsene i Göteborg føyer seg inn i en rekke lignende uttalelser.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forskeren sier at en slik forklaring er en taktikk de har brukt gjentatte ganger. Men at det samtidig ofte er andre signaler internt i organisasjonen.

– Dette er helt i tråd med slik de har reagert i mange andre saker om voldsbruk fra medlemmer. Aktivistene vet nok at de internt vil få støtte. De som blir fengslet får støtte, og det finnes poengsystemer som støtter politisk aktivisme – til og med den voldelige formen, sier Ravndal.