NRK Meny
Normal

Sykehuset øker bemanningen

Sørlandet sykehus skal øke antall stillinger med omlag 70 i løpet av året, og passerer dermed 5000 årsverk.

Sykehus (Illustrasjonsfoto)

Sørlandet sykehus får flere hender til pasientbehandling. I 2010 var det i snitt 4960 årsverk, i år forventes 5030 årsverk.

Foto: colourbox.no

20 av de nye stillingene skal bruke til å bedre psykiatri-tilbudet, sier styreleder i SSHF Peder Olsen.

– Vi har blir fortsatt en opptrapping av psykiatrien - som er ledd i en langsiktig plan på det området.. Dessuten må vi ha noe styrking av enkelte områder for å svare på vår eiers ønske om aktivitetvekst i 2011.

I tillegg til psykiatrien vil det bli en opptrapping innen medisinske servicefag, forskning, og innen IKT og ressursplanlegging.

Stort investeringsbehov

Peder Olsen, Sørlandet sykehus

Styreleder i SSHF, Peder Olsen, mener investeringsevnen vil bli styrket år for år.

Foto: Svein Sundsdal

Bemanningsøkningen skjer til tross for at sykehuset mangler penger til investeringer. Men ifølge Olsen er 70 nye stillinger minimalt i forhold til behovet.

– Vi holder nok igjen på alle ansatte - så mye som vi synes at vi kan.

For første gang er har sykehusbudsjettet et driftsresultat på pluss 42 millioner kroner. Dette er penger som i neste omgang skal brukes til styrking av investeringsevnen.

– I årene som kommer må vi trappe opp dette slik at vi får økende overskudd på driften for å bedre investeringsevnen, sier styrelederen.

Klarer ikke deltidskutt

Over 400 sykehusansatte jobber i dag ufrivillig deltid. Og ifølge sykehusdirektør Jan Roger Olsen klarer sykehuset antakelig ikke å redusere deltiden blant de ansatte med 20 prosent i løpet av året, slik helseministeren nå krever.

Styret i sykehuset bestemte i går at det hver måned skal gis en rapport om antallet deltidsansatte. Direktøren tror at neste år kan kravet om deltidskutt bli innfridd.