Kryssutdanning skal gi fulltidsstilling

En ny undersøkelse viser at hver fjerde deltidsansatte ved Sørlandet sykehus, 425 personer, jobber deltid ufrivillig.

Styret ved SSHF. Styrleder Peder olsen høyre foran

Styret ved Sørlandet Sykehus har onsdag diskutert problematikken med heltid og deltid. Foran til høyre er styreleder Peder Olsen. Sykehusledelsen jobber nå for å legge til rette for at flere skal få fulltidsstillinger, men det innebærer at de må ha en bredere kompetanse.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den utstrakte bruken av deltidsansatte har også gjort at sykehuset har brukt store summer på overtidsutbetalinger og innleid kompetanse.

Krysskompetanse skal gi flere full jobb

Sykehuset sier derfor at ansatte skal læres opp slik at de skal kunne jobbe ved flere ulike avdelinger og dermed få en større stilling.

Personaldirektør Nina Føreland har på styremøtet i dag lagt frem en plan for å løse problemet.

Nina Føreland

Personaldirektør Nina Føreland tør ikke love hvor mange som blir tilbudt full stilling.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I den står det at sykehuset vil legge til rette for at ansatte skal kunne jobbe på flere enheter og jobbe på tvers av disse.

– Vi vil legge til rette for at medarbeiderne våre kan jobbe full stilling ved at de kombinerer stilling ved den avdelingen de er ansatt og at de også kan jobbe på én til tre andre enheter - forutsatt at de har fått god opplæring, sier Føreland.

Har ikke hatt nødvendig utstyr

Hun mener det ligger i tiden at personell ved sykehuset må ha kompetanse på flere områder.

– Vi vil ha bruk for dette i fremtiden, sier Føreland, men tør ikke si hvor mange som vil få tilbud om heltidsstillinger når dette skal avgjøres.

– Vi vil først undersøke hvor mange som ønsker denne type kombinasjonsstilling, sier Føreland.

At å gi ansatte fulltidsstillinger ved at de jobber ved flere ulike avdelinger ikke allerede er en utstrakt praksis, sier hun skyldes blant annet at sykehuset ikke har hatt nødvendig elektronisk arbeidsverktøy for å legge tilrette for dette.

Ifølge personaldirektøren skal disse verktøyene være på plass i februar til neste år.

– Må ha en jobb de kan leve av

May Brit Lunde

May Brit Lunde har tatt opp heltid/deltid-problematikken før. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nestleder i styret ved Sørlandet Sykehus, May Brit Lunde, har ved flere tidligere anledninger tatt opp saken om heltid og deltid.

– Jeg håper at det er flere som kan få heltidsstillinger. De som jobber på sykehuset kan jobbe på litt ulike steder. Da utnytter en kapasiteten bedre og folk får en jobb de kan leve av, sier Lunde.

– Jeg synes det er en uting at vi skal ha så mange deltidsstillinger, fortsetter hun.

Bekrefter misnøye

Heidi Stykket

Heidi Stykket forteller om misnøye fra deltidsansatte.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Heidi Stykket repressenterer Sykepleierforbundet og sitter i styret ved sykehuset. Hun bekrefter misnøyen fra mange av de deltidsansatte.

– Ved enkelte av de store klinikkene så har en tredjedel av de som har svart i medarbeider-undersøkelsen ytret ønske om hundreprosents-stilling. De ønsker ikke en gradert stilling, sier Stykket.

– At så mange ønsker en hundreprosents-stilling viser meg at vi fortsatt har en stor utfordring på Sørlandet Sykehus, og den må vi adressere. I styret må vi forsøke å gi vårt bidrag til å få denne saken på dagsordenen, sier Stykket.