– Kan ikke innfri ministerens krav

Sørlandet sykehus klarer antakelig ikke å redusere deltiden blant de ansatte med 20 prosent i løpet av året, slik helseministeren krever.

Jan Roger Olsen

Jan Roger Olsen sier det trengs mer tid for kunne redusere deltiden med 20 prosent.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Over 400 ansatte ved sykehuset jobber ufrivillig deltid, og sykehusdirektør Jan Roger Olsen har liten tro på at sykehuset vil klare å imøtekomme helseministerens krav.

– Trenger mer tid

– Desverre så er nok dette et av de områdene hvor jeg maner til en forsiktig optimisme hos styret, sier Olsen.

Under torsdagens styremøte ved sykehuset ble temaet heftig debattert. Sykehuset venter på å få innført et nytt bemanningssystem, og sykehusdirektøren mener dette må på plass før det vil være mulig å nå målet om å redusere deltiden med 20 prosent.

– Dette systemet vil vi ikke ha på plass før ved inngangen til 2012, sier Olsen.

Dette medfører at sykehuset ikke vil klare å innfri helseministerens krav.

Deltidsrapporter hver måned

Heidi Stykket

Heidi Stykket fikk medhold i månedlige deltidsrapporter ved sykehuset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Den 20 prosents reduksjonen i 2011 vil bli svært utfordrende å få til. Slik det ser ut nå vil vi neppe innfri kravet om 20 prosent i løpet av 2011. Vi må ha ytterligere ett år, sier Olsen.

Ved styremøtet torsdag var gjennomgangstonen at deltidsproblematikken skal tas alvorlig fremover.

Heidi Stykket, som representerer Sykepleierforbundet i styret, fikk gjennomslag for at det heretter skal rapporteres månedlig om deltid.