Slik vil NSB forkorte reisetiden

NSB vil at Tangen i Kragerø skal bli tilknytningspunktet ved en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Grenlandsbanen

Grenlandsbanen skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen på Tangen i Kragerø, dersom ønsket til NSB og Jernbaneverket blir fulgt.

Foto: Even Aarnes

Dermed støtter NSB Jernbaneverkets rapport, som ble lagt fram i sommer. Den peker på Tangen som tilknytningspunkt i stedet for Brokelandsheia i Gjerstad, som også har vært vurdert.

Jernbaneverkets hovedrapport kan leses her: KVU Grenlandsbanen

Ketil Solvik Olsen får overlevert planene om Grenlandsbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk i juli overlevert planene for Grenlandsbanen av jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Foto: Mikkel Aanderaa / NRK

NSB vil også ha Brokelandsheia

Toget har likevel ikke gått for Brokelandsheia som framtidig stasjonsby, selv om NSB ikke har nevnt stedet i høringsuttalelsen.

– Vi har vært tydelige i møte med både Jernbaneverket og konsulentene om at både Tangen og Brokelandsheia bør være med i det videre planarbeidet, sier rådgiver i NSB, Henning Myckland.

Også Jernbaneverket har uttalt at Brokelandsheia bør vurderes som stasjon for et framtidig lokaltogtilbud.

KVU Grenlandsbanen illustrasjon tre korridorer

Jernbaneverket har vurdert tre såkalte korridorer for Grenlandsbanen, og har anbefalt den midtre korridoren.

Foto: Jernbaneverket / illustrasjon

Tangen mest lønnsom

Når det gjelder lønnsomheten er deres rapport soleklar, den blir høyest dersom Tangen i Kragerø velges som stopp for fjerntogtrafikken.

Det er to hensikter med Grenlandsbanen. Den ene er å binde sammen byene langs kysten, den andre å forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo.

Ved å koble Vestfoldbanen med Sørlandsbanen, vil reisetiden kunne reduseres fra 4 timer og 30 minutter til 3 timer og 15 minutter, ifølge Jernbaneverkets utredning.

Brokelandsheia jernbanestasjon Gjerstad

I 2011 ble dette banneret hengt opp av ivrige gjersdøler. De kan fremdeles få rett.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK