Kan redusere tiden mellom Kristiansand og Oslo med 1 time

PORSGRUNN (NRK): Reisetiden mellom Oslo-Kristiansand kan bli redusert til tre timer og 23 minutter. Det kommer frem av Jernbaneverkets anbefaling som ble lagt frem i dag.

Grenlandsbanen

ANBEFALTE MIDTRE ALTERNATIV: Grenlandsbanen kan korte ned reisetiden for passasjerer på vei mellom Kristiansand og Oslo.

Foto: Even Aarnes / NRK

Jernbaneverket anbefaler midtre trase for sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

Reisetiden til Kristiansand vil da bli redusert med over en time.

Jernbaneverket overleverte mandag sin konklusjon om sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Jeg synes de har lagt frem en god utredning. De har gitt tre alternativer, men har kommet med en klar anbefaling. Jeg synes det er spennende med tanke på utviklingen av denne regionen, sier Solvik-Olsen.

Les også:

Ketil Solvik Olsen får overlevert planene om Grenlandsbanen

Her får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overlevert Jernbaneverkets anbefaling.

Foto: Mikkel Aanderaa / NRK

Bedre togtilbud

Ideen om å koble sammen de to banene gjennom Grenland har eksistert i mange år.

Jernbaneverket fikk i juli i 2014 i oppdrag å utrede Grenlandsbanen, en 60 kilometer lang strekning som kan koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. En ny bane vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Kostnadene for banen er anslått å være mellom 20 og 26 milliarder kroner avhengig av hastighetsstandard.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Fornøyd med valget

Tore Askildsen, som leder en pressgruppe for å styrke Sørlandsbanen, er svært fornøyd med trasévalget.

– Traséen er absolutt den beste. Så sant statsråden følger opp dette med bevilgninger, slik at den kan bygges så raskt som mulig, blir dette veldig bra for Sørlandet og transportåren inn mot Oslo. Det vil bety veldig mye både klimamessig, og ikke minst utvidet bo- og arbeidsmarket i regionen vår, sier Askildsen som også er fylkesvaraordfører i Vest-Agder.

Stopp i Kragerø

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken.

Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor, som gir muligheter for at det kan kjøres flere tog.

Reisetiden mellom Kristiansand og Oslo kan dermed reduseres med en drøy time, fra dagens 4 timer og 28 minutter, til 3 timer og 23 minutter, opplyser Jernbaneverket i en pressemelding.

Det anbefales å koble den 66 kilometer lange banestrekningen på Vestfoldbanen i Porsgrunn og på Sørlandsbanen et sted mellom Brokelandsheia og Skorstøl i Aust-Agder.