NRK Meny
Normal

Duka for duell om jernbanestasjon

Det ligg an til kamp om kor ein ny stasjon skal ligge, på den nye jernbanelinje mellom Kristiansand og Oslo.

Sørlandsbanen

SØRLANDSBANEN: ordførarane i Gjerstad og Kragerø ynskjer begge å få stasjonen til si kommune.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Jernbaneverket har konkludert med at Grenlandsbanen berre bør ha eitt stopp etter Porsgrunn før den koplar seg saman med Sørlandsbanen.

Dermed står det no mellom to alternativ i to ulike fylke: Tangen i Kragerø og Brokelandsheia i Gjerstad.

Brokelandsheia kjem til å ha mykje fleire reisande enn Tangen, så eg tykkjer det er heilt naturleg å leggje stasjonen her, seier tidlegare ordførar i Gjerstad Rune Hagestrand.

Rune Hagestrand

Hagestrand har i lang tid kjempa for å få ein stasjon på Brokelandsheia.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Jernbaneverket er ikkje einige med den tidlegare ordføraren i at Brokelandsheia er best eigna for ein ny stasjon.

Dei foreslår nemleg Tangen i Kragerø kommune som den beste staden å leggje stasjonen sett frå eit økonomisk standpunkt.

Hagestrand trur Jernbaneverket har hatt Telemarksbrillene for godt på når dei har anbefalt det.

– Eg meiner at dei berre har sett på potensialet i Telemark når dei no har gjort denne utgreiinga, og ikkje tenkt godt nok over potensialet som ligg vest for fylkesgrensa, seier Hagestrand.

Klar for kamp

Ordfører Jone Blikra i Kragerø

Jone Blikra, Ordførar i Kragerø, der Jernbaneverket vil at skal stasjonen skal ligge.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

I Kragerø sit ordførar Jone Blikra og er godt nøgd med Jernbaneverket sin konklusjon. Men han tar det ikkje for gitt at stasjonen endar på Tangen.

– Eg tykkjer avgjerda var veldig godt grunngitt for at Tangen skal få stasjonen, og me kjem no til å kjempe vidare for at stasjonen faktisk blir lagt hit.

Jernbaneverket legg no planane ut på høyring med svarfrist i slutten av oktober.

  • Laster Twitter-innhold
  • Øver på et en kanalbåt synker

    I dag øver nødetatene i Telemark. Det skal øves på at en kanalbåt synker. Det vil bli utrykningskjøring i og nær Ulefoss. Det kommer også til å bli brukt farget markørrøyk i øvelsen.

  • Dårligere resultater for Yara

    Gjødselselskapet Yara med fabrikker på Herøya i Porsgrunn leverer svakere resultat i tredje kvartal i år sammenliknet med i samme periode i fjor. Konsernsjef i Yara, Svein Holsether, sier årsaken er høyere priser på energi, og svakere dollarkurs.

  • 4 av 10 bruker refleks

    Tellinger utført av Trygg Trafikk viser at kun 4 av 10 bruker refleks. 50 prosent av bilførerne i Østlandsfylkene utenom Oslo og Akershus, sier de har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger man ikke kunne se i mørket.