Psykiske problemer har erstattet rus

Mange unge har problemer med selvmordstanker, angst og depresjoner. Psykisk uhelse er blitt et større problem enn rus for skoleungdom.

Olaf Haugen

Leder for ungdomstjenesten i Kristiansand, Olaf Haugen, sier mange ungdommer sliter psykisk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stadig flere unge i Kristiansand ber om hjelp med psykiske problemer, ifølge leder for ungdomstjenesten i kommunen, Olaf Haugen.

– Psykisk uhelse og lett moderate lidelser gjelder de fleste vi jobber med her i ungdomstjenesten. Disse utfordringene er relativt mye større enn rusproblematikken, sier Haugen.

Han har også mange års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom.

Han sier at Kristiansand kommune nå setter inn ekstra ressurser for å hjelpe de unge.

Overrasket over omfanget

– Det er ungdom som er født og oppvokst her som har disse utfordringene. Da må vi som kommune tenke hva vi kan gjøre med det. Vi ser også at vi har behov for et ungteam, sier han.

Olaf Haugen

Kristiansand kommune setter nå inn ekstra ressurser for å hjelpe de unge, sier Olaf Haugen.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

Kommunen har derfor etablert lavterskeltilbud, som skal være oppe en kveld i uka. Der har barn og unge mulighet til å få hjelp uten henvisning. Kristiansand kommune skal nå bruke to og en halv stilling på rus og psykisk helse for de unge.

For ti år siden var det rus som var problemet til mange unge. Haugen sier det er vanskelig å peke på årsaken til at såpass mange unge nå sliter med psykiske problemer.

– Gjennom samtaler med ungdom har vi nok blitt litt overrasket. For hvis du skrur tiden tilbake fem til ti år, så vet vi at det så annerledes ut. Da var nok rusutfordringene større, sier han.

Tyngst på ungdomsskolen

Anders Bakken.

Forsker Anders Bakken ved NOVA.

Foto: NOVA

Forsker Anders Bakken ved NOVA sier det er en trend både i Norge og nabolandene våre at psykiske helseplager ser ut til å øke. Han sier angst og depresjon ser ut til å øke blant ungdommer, særlig ved overgangen til ungdomsskolen.

Problemene øker fram til videregående skole og flater ut i løpet av videregående.

– De føler at alt er et slit. De er bekymret for framtida og føler at ting blir for mye for dem, sier Bakken.

Hans råd til foreldre er å snakke åpent med ungdommen om problemene.

Og dersom problemene skyldes for mye press på skolen mener Bakken det er viktig at man hjelper de med å sette grenser og finne ut hva det er å være god nok.

– Skolene bør nok tenke mer på hvordan de legger prøver. Det er mange som sier de føler et stort press fordi de får mange prøver samtidig og de har også prøver på mandager slik at de ikke får slappet av i helgene, sier Bakken.