Hopp til innhold

Tre ganger så mange jenter som gutter har psykiske helseplager

En av fire unge jenter sliter med psykiske helseplager. Det er tre ganger så mange som hos gutter i tilsvarende alder, viser ny forskning.

Saskia Andersen og Martine Grann Greve (t.h.)

- Jenter må også prestere på sosiale medier og vise at de har selvtillit, sier 17 år gamle Saskia Andersen. Hun og jevngamle Martine Grann Greve (t.h.) er elever ved Persbråten videregående i Oslo. De tror jenter har lettere for å be om hjelp for psykiske plager enn gutter har.

Foto: Kristian Elster / NRK

Anders Bakken

Anders Bakken, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Foto: Kristian Elster / NRK

– Det er veldig mange jenter i ungdomsalderen som føler at det er veldig mye slit på dem, sier forsker Anders Bakken ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til NRK.

Hver fjerde jente i videregående skole har et høyt nivå av psykiske plager, viser forskning fra Ungdata og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Bakken sier at de kan føle håpløshet med tanke på fremtiden, en del har søvnproblemer, og at de sliter med å takle hverdagen på en del områder.

For de mange det gjelder er konsekvensene av de psykiske plagene tunge.

– De tapper seg for energi, har en følelse av at ting er overveldende og at de ikke mestrer hverdagen, og tar problemene inn over seg, sier Anders Bakken.

Grafikk om psykiske plager

I 10. klasse og første klasse på videregående er det tre ganger så mange jenter som gutter som har psykiske plager.

Foto: NOVA

Mer karakterkrav til jenter

Bakken mener at det er blitt mer press på ungdommer om å prestere på skolen. Samtidig blir ungdommer testet i mye flere forskjellige ting på skolen.

Grafikk over psykiske plager

Andelen unge kvinner som klager over et høyt nivå av psykiske plager har økt kraftig det siste tiåret. Tall fra SSBs levekårsundersøkelser.

Foto: NOVA

I tillegg til skolepresset om gode karakterer kommer presset om å stå frem som vellykket på sosiale medier.

– De får også press på seg fra sosiale medier der det handler om å være en god venn eller om å ha et godt utseende eller fin kropp, tror Bakken.

Jenter tar i høyere grad enn gutter sikte på høyere utdanning, og setter seg dermed i en situasjon der karakterer teller mer en tilfellet er for gutter.

– Guttene har også et høyt press, men de tar det ikke ut i psykiske helseplager, men flykter kanskje heller inn i dataspillverdenen, sier Anders Bakken.

Grafikk om stresss

Tallene fra Ungdata NOVA/HiO viser tydelig at jenter har et klart høyere stressnivå enn gutter.

Foto: NRK

Fortsetter etter videregående

Grafikk over psykisk helse ved SiO

Tre av fire som søker hjelp hos Student-samskipnaden i Oslo og Akershus for psykiske helseproblemer er kvinner. (Tall fra 2014.

Foto: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.
Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning, leder for helseavdelingen ved Student-samskipnaden i Oslo og Akershus.

Foto: Kristian Elster / NRK

De psykiske plagene fortsetter også etter videregående. Leder for helseavdelingen ved Student-samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Kari Jussie Lønning, forteller at 75 prosent som søker hjelp for psykiske problemer er jenter.

– Vi får mange henvendelser fra jenter, og mange av de problemene som jentene løfter hos oss handler om depresjon og angst, sier hun til NRK.

SiO hadde 11.000 konsultasjoner som gjaldt psykisk helse i 2014 og de vanligste årsakene var angst og fobier.

Tall fra Studentenes Helse- og livsstilsundersøkelse viser at situasjonen er forverret de siste årene.

– Fra 2010 til 2014 var det en økning på ni prosentpoeng for jenter, mens tilsvarende tall for gutter er tre prosent, sier Kari Jussie Lønning.

AKTUELT NÅ