Hopp til innhold

Opererte begge knærne uten grunn

Avdelingsoverlege i Kristiansand har ikke våget å sende pasienter til operasjon ved det mindre sykehuset i Flekkefjord. Nå tar sykehuset grep.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

NY AVTALE: Etter at det har blitt avdekket flere kritikkverdige forhold ved Flekkefjord sykehus, ble det i dag lansert en ny løsning som skal bidra til å øke kvaliteten.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Tidligere sendte vi pasienter til Flekkefjord når vi hadde fullt hos oss. Det har vi slutta med. Det er ikke trygt, sier avdelingslege ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, Øystein Berg.

Han har levert et bekymringsbrev til Fylkesmannen, vedlagt 11 konkrete saker der pasienter har blitt feilbehandlet i Flekkefjord. Pasientene har kommet til Kristiansand for å rette skadene.

Helsetilsynet mener sykehuset i Flekkefjord ikke driver forsvarlig, og har gitt fire måneder til å rette opp.

Øystein Berg, avdelingssjef Sørlandet sykehus

KRITISK: Avdelingssjef Øystein Berg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er skeptisk til den ortopediske avdelingen i Flekkefjord, slik den er i dag. – Jeg tror jeg kan si at det er vanskelig å drive med optimal kvalitet hvis man skal drive med hele ortopedifaget på et lite sykehus. 

Foto: Anne Wirsching / NRK

Opererte knær uten grunn

NRK har i lengre tid jobbet med saken for å få innsyn i forholdene ved sykehuset.

Det ene av tilfellene Berg har varslet om, gjelder en kvinne som fikk begge knærne sine operert uten at det forelå grunn for operasjon.

Sykehuset i Flekkefjord har vært nedleggingstruet, og har vært avhengige av å få opp antallet operasjoner.

I saken NRK nå har fått innsyn i, kommer det frem at kvinnen var innlagt for plager i venstre kne. Hun endte opp med å få begge knærne operert – uten dokumentert indikasjon. Det ble heller ikke tatt MR av det friske kneet.

Pasienten fikk beskjed på operasjonsdagen at hun også skulle opereres i høyre kne.

Kvinnen sliter nå med smerter også i kneet som var friskt.

Tidligere har NRK fortalt om en annen kvinne som fikk stortåa operert uten grunn, og hun fikk varige skader. Denne legen har hatt fire tilsynssaker mot seg i 2018, og alle har endt med brudd på forsvarlighet.

Assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold sier til Fædrelandsvennen, som også omtaler saken, at de kommer til å følge opp situasjonen på Flekkefjord sykehus.

Røntgen stortå

En kvinne ble unødvendig operert i stortåa ved sykehuset i Flekkefjord, som medførte store plager i etterkant.

Hevder metodene er eldgamle

Berg mener metodene som benyttes i Flekkefjord ble forlatt for ti år siden ved norske sykehus.

Han mener kompetansen innen feltet har blitt så spisset at det er umulig å skulle praktisere på mer enn ett til to felt:

– Vi er ti ortopeder i Kristiansand, men bare tre av oss operer hofter. Nivået nå er så høyt at ingen hadde klart å være oppdatert på hele fagfeltet. Det kreves av leger på et så lite sykehus. Modellen er helt feil.

Administrerende direktør Nina Mevold i Sørlandet sykehus beklager det som har skjedd i Flekkefjord. Hun mener en ny vaktordning vil løse store deler av utfordringene.

Ordningen går ut på at ortopedene i Kristiansand skal gå inn i en vaktordning der de pendler til Flekkefjord annenhver uke.

Denne ordningen har også Berg tro på:

– Det er vanskelig å være ortoped på et lite sykehus. Du skal være en fagperson som i prinsippet skal kunne hele det ortopediske fagfeltet. Det er en nesten umulig oppgave.

NRK skrev først at kvinnen hevdet hun ikke fikk beskjed om at begge knær skulle opereres før dette var utført. Dette sto i dokumentene til saken. Kvinnen har henvendt seg til NRK, og sier hun fikk beskjed like før inngrepet.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,35 kr
Dyrest kl. 17 1,52 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %