Hopp til innhold

Kraftig kritikk av kirurgi-kutt

Leder for kirurgisk og ortopedisk avdeling ved Flekkefjord sykehus, Marcus Gürgen, mener det er feil å legge ned akuttkirurgien på grunn av få pasienter og store kostnader.

Marcus Gürgen

Avdelingsleder og overlege ved kirurgisk ortopedisk avdeling ved Flekkefjord sykehus, Marcus Gürgen, avviser konklusjonen i et høringsnotat.

Foto: Lars Eie / NRK

Det er avdelingsleder Ole Tysland ved kirurgisk avdeling i Kristiansand, som i et høringsnotat til «utviklingsplan 2030», setter spørsmålstegn ved ressursutnyttelsen på Flekkefjord sykehus.

Tysland hevder akuttkirurgien som foregår utenfor vanlig åpningstid, er så lav og koster så mye penger at den bør legges ned.

– Pengene renner ikke ut

Gürgen er sterkt uenig.

– En vaktordning på kirurgien i Flekkefjord koster én million kroner i året. I forhold til det vi har av budsjetter så kan man ikke si at pengene renner ut fordi vaktordningen også tjener penger gjennom behandling av polikliniske pasienter og operasjoner på vakttid.

– Å være overlege på vakt i Flekkefjord innebærer å gå direkte bak en turnuslege. Det betyr at overlegen trengs mye også i akuttpolikliniske situasjoner og på sengeposten. Det er ikke sånn at vi tjener penger ved å sitte hjemme på vakt – tvert imot. Gjennomsnittlig tid på utrykning på vakt er ca. tre timer per dag, sier Gürgen.

Mener pasienter får hjelpen de trenger

Overlege Tysland ved sykehuset i Kristiansand hevder også pasienter på Agder i dag ikke har lik tilgang til kirurgisk akuttberedskap. Han peker særlig på at pasienter som kommer til sykehus i blant annet Flekkefjord ikke er garantert behandling av en kirurg som er spesialist innenfor området hvor de trenger behandling.

Også dette avviser overlege Gürgen.

– De fleste pasienter kommer til det området der de trenger spesialisert behandling. Kollegaer i primærhelsetjenesten vil neppe sende pasienter med tette blodårer via Flekkefjord til Kristiansand. De vil gå direkte til karkirurgi i Kristiansand.

– Holder samme kvalitet

Gürgen sier kvalitetsnivået på akuttkirurgi i Flekkefjord er like god som i Kristiansand.

– Kirurgiske spesialister treffer du alltid i Flekkefjord for det er alltid spesialister som jobber som bakvakter her. Kommer du derimot til Kristiansand så blir du møtt av en lege i spesialisering som må tilkalle sin bakvakt – altså spesialisten – senere, sier Gürgen.

Diskusjon om ressursutnyttelsen på sykehusene på Sørlandet, har pågått samtidig som diskusjonen om det skal være et eller tre sykehus i fremtiden.

Mandag kom en revidert innstilling til fremtidens sykehus på Sørlandet, som innebærer dårligere akuttilbud på sykehuset i Flekkefjord i løpet av noen år.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,23 kr
Dyrest kl. 18 1,43 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %