Hopp til innhold

Fire tilsynssaker mot samme lege: – Han innser ikke at han har gjort noe galt

Alle sakene endte med brudd på forsvarlighet, men legen får fortsette ved sykehuset i Flekkefjord. En pasient fikk kreftceller spredt i magen etter feilbehandling.

Flekkefjord sykehus

En lege ved sykehuset i Flekkefjord risikerer å miste legelisensen etter flere tilsynssaker.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det vi bekymrer oss mest for, er at denne legen ikke innser at han har gjort noe galt, sier assisterende fylkeslege i Agder, Aud Henriette Garmann Askevold.

Den mest alvorlige saken omhandler en pasient som fikk kreftceller spredt i buken etter at en kreftsvulst sprakk under en operasjon. Legen trodde pasienten led av blindtarmbetennelse, men fortsatte å operere, til tross for at slike kreftoperasjoner skulle foretas av eksperter i Kristiansand.

– Det er lite diskusjon rundt operasjonene, slik det er ved større sykehus.

Opererte unødvendig

NRK har også skrevet om kvinnen som fikk utført en helt unødvendig og mislykka operasjon av stortåa, og som ble tilbudt flere andre unødvendige operasjoner.

I denne perioden var det avgjørende å få opp antallet operasjoner for å unngå nedleggelse av akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus.

I de to andre tilsynssakene unnlot legen å rykke ut til pasienter da han hadde vakt.

Fylkeslegen konkluderte med forsvarlighetsbrudd i alle fire sakene som ble behandlet i 2018.

Røntgen stortå

En kvinne ble unødvendig operert i stortåa ved sykehuset i Flekkefjord, som medførte store plager i etterkant.

«Beleielig» feilbehandling

Sørlandet sykehus består av sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I flere år har sykehuset i Flekkefjord stått i fare for å miste kirurgisk avdeling, og toppledelsen ville samle denne i Kristiansand.

Ansatte og tillitsvalgte i Flekkefjord krevde i 2017 at daværende direktør Jan Roger Olsen måtte gå, og at han med vilje ikke rettet opp svakheter ved sykehuset i Flekkefjord. De mente det var «beleielig» at sykehuset fremsto som lite kompetent, med tanke på ledelsens ønske om å samle kirurgien i Kristiansand.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand sier de har innført flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten.

– Vi jobber mye tettere mellom Kristiansand og Flekkefjord. Ved små sykehus med lite pasientgrunnlag er det generelt utfordrende å sikre et forutsigbart kirurgisk tilbud. Vi har hele tiden fokus på at kvaliteten skal være god.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier at de har fokus på kvaliteten ved sykehusene på Sørlandet skal være god.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Kan miste lisensen

Hittil har fylkeslegen rettet fokuset mot systemene ved sykehuset, og ikke legen.

– Blir det flere lignende saker mot denne legen, vil vi sende saken til Helsetilsynet med tanke på en arbeidsgiverreaksjon.

– Hvorfor får han fortsette?

– Det er først nå vi har fått disse sakene til behandling, som har skjedd de to-tre siste årene. Vi har god dialog med sykehuset, så vi har tro på at det blir gjort tiltak, sier Garmann Askevold.

Engstrand sier de ikke ser noen grunn til å fjerne legen fra stillingen nå.

– Vi tar rapportene til etterretning.

Legen selv har fått mulighet til å svare, men ønsker ikke å uttale seg.

– Det påtrengende nå er at det blir en bedre kontroll, slik at ikke den enkelte lege kan operere på egenhånd. Det har vi sett for mye av, sier Garmann Askevold.