Hopp til innhold

– Lite å gjøre for kirurgene i Flekkefjord

Antallet pasienter som trenger akutt kirurgi ved Sørlandet sykehus Flekkefjord er så få at kirurgene har for lite å gjøre. Det mener avdelingslederen ved kirurgisk avdeling i Kristiansand.

Flekkefjord sykehus

Kirurgisk avdeling ved Flekkefjord sykehus har lite å gjøre, mener avdelingsleder i Kristiansand.

Foto: Lars Eie / NRK

En gjennomgang av alle pasienter operert etter klokken 15 på hverdager samt i helger og helligdager de siste 6 månedene, viser at det ble operert 1360 pasienter i Kristiansand, 610 i Arendal og 143 i Flekkefjord.

Avdelingsleder Ole Tysland ved kirurgisk avdeling i Kristiansand mener at så få kirurgiske akuttpasienter i Flekkefjord ikke berettiger en kirurgisk vaktordning ved sykehuset.

«Volumet av pasienter som trenger akutt kirurgi i Flekkefjord på vakttid er mindre enn en pasient i døgnet og så lite at det ikke berettiger en egen kirurgisk vaktordning. Volumet utgjør kun 6,7 % av det totale antallet pasienter som trenger kirurgi utenfor vanlig åpningstid», skriver avdelingslederen i en høringsuttalelse til sykehusets fremtidige utviklingsplan.

Tysland ønsker ikke å la seg intervjue om saken utover det som står i høringssvaret.

Uvirksomme operasjonsteam

Kirurgien ved Sørlandet sykehus er spredd på tre sykehus og Tysland mener det koster for mye penger å ha operasjonsteam som er uvirksomme.

«Dette går i stor grad utover sykehusets økonomi og mulighetene for å opparbeide seg investeringsmidler. Manglende investeringsmidler gjør at de kirurgiske avdelingene holder på å sakke akterut. Det er ikke midler til nødvendige utstyrsoppgraderinger og enkelte moderne behandlingsformer kan ikke tas i bruk. På denne måten er nåværende organisering med på å undergrave hele moderniseringen av kirurgien og vil frata pasientene behandlingsmuligheter», skriver Tysland.

Han mener pasientene på Sørlandet i fremtiden vil være mer opptatt av kvaliteten på behandlingen enn avstanden til sykehuset.

Tysland hevder også at helseforetaket ikke har nok kirurger til å dekke opp dagens vaktordninger på tre steder på en god måte.

– Bildet er mer sammensatt

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler sier kirurgene i Flekkefjord også har andre oppgaver enn akuttkirurgi.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus Geir Bøhler sier den kirurgiske kapasiteten i Flekkefjord er mer sammensatt enn avdelingsleder Ole Tysland skisserer.

– Vaktteamet i Flekkefjord har også beredskap i forhold til fødeavdelingen og andre avdelinger ved sykehuset. Så bildet er nok litt mer sammensatt enn kun å se på hvor mange pasienter som blir operert, sier Bøhler.

Bøhler sier sykehuset vil se på alle vaktordninger ved de tre sykehusene i fremtiden.

– Går operasjonsteamet i Flekkefjord arbeidsledig store deler av tiden?

– De er mye på beredskap, selvfølgelig er de det. Og det viser jo også tallene, sier Bøhler.

Siste nytt fra NRK Sørlandet