Hopp til innhold

Pasient døde: – Fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Flekkefjord sykehus får skarp kritikk etter at en pasient døde av feilbehandling.
Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen sier lokalsykehuset ikke har kompetansen til å håndtere diagnosen pasienten døde av.

Sørlandet sykehus, Flekkefjord

Flekkefjord sykehus får hard kritikk av fylkeslegen etter at en pasient døde.

Foto: Lars Eie / NRK

Fylkeslegen har konkludert med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp på Sørlandet sykehus HF avdeling Flekkefjord, noe som førte til at pasienten døde.

– Det er en alvorlig sak som fikk et trist utfall. I sum har vi helt klart konkludert med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp, men det var mange feil og mange ting som kunne blitt gjort bedre, og som burde vært gjort annerledes, sier Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Agder.

Pasienten ble innlagt med det som først ble tolket som luftveisinfeksjon. Ifølge tilsynsrapporten hadde pasienten blant annet svulst i endetarmen. Pasienten døde av hjertestans.

– Burde flyttet pasienten

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Agder ser alvorlig på saken førte til at en pasient døde på Flekkefjord sykehus.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Pasienten burde blitt flyttet til et annet sykehus på Sørlandet fordi Flekkefjord sykehus ikke har kompetanse til å håndtere gastrokirurgiske tilstander som krever rask kirurgisk behandling, påpeker Fylkeslegen.

– Det skal godt gjøres at en i større robuste enheter ikke hadde fanget opp noe av dette underveis, som gjorde at en stoppet opp og tenkte: «er vi på riktig spor nå, burde ikke det vært konsultert med en annen kompetanse og burde ikke annen kompetanse kommet til og gjort vurderinger?», sier Syvertsen.

Sykehuset har retningslinjer for tilfeller hvor det er pasienter med et sammensatt bilde med alvorlig tilstand.

– Hadde disse prosedyrene blitt aktivert, kunne det ført til at pasienten på et tidligere tidspunkt hadde blitt overflyttet til Kristiansand eller Arendal, sier Syvertsen.

Fylkeslegen påpeker i sin kritikk at pasienten lå på feil avdeling under sitt opphold på Flekkefjord sykehus. Hun kritiserer også medisinsk og kirurgisk bakvakt for ikke å ha sett til og vurdert pasienten.

– Beklager

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus beklager det som skjedde og legger seg flat for Fylkeslegens kritikk.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand beklager det som skjedde.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Dette er en svært alvorlig feilbehandling og det fikk et tragisk utfall for pasienten. Jeg vil som fagdirektør være raskt ute med å beklage ovenfor pårørende at dette har skjedd, sier Engstrand.

Fagdirektører sier at de vil ta kritikken til følge og skal se på forbedringer.

– Helsetilsynet konkluderer med at håndteringen av denne pasienten var gjort på uforsvarlig vis og det er vi enige i. Vi har også gått gjennom denne hendelsen i fagmiljøet og ser at her kunne ting vært gjort annerledes. Det tar vi med oss videre nå for å se på forbedringer.

Fylkeslegens kritikk rammer ikke bare avdelingen pasienten ble lagt inn på, men hele Flekkefjord sykehus.

– Det er ikke bare avdelingen, men sykehusets samlede kompetanse som ikke var tilstrekkelig nok til å ivareta på denne pasienten, avslutter Syvertsen.