Hopp til innhold

Ny Kripos-rapport om vold mot små barn: – Blir ikke oppdaget

Kripos mener barn utsettes for vold uten at det blir oppdaget, og sier tilbudet ved helsestasjonene må styrkes.

Filleristing

I over halvparten av sakene Kripos har gjennomgått, er barna yngre enn fem måneder.

Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

I rapporten «Alvorlig vold mot små barn» har Kripos gjennomgått 90 straffesaker der det har vært mistanke om vold mot barn under fire år.

Det er aldri tidligere gjort en systematisk gjennomgang av voldssaker mot små barn.

Rapporten omhandler alvorlige skader som er avdekket og deretter anmeldt til politiet. Volden har ført til at barnet har fått en alvorlig skade, varige mén eller dødd.

– Vi har blitt overraska over at barna som utsettes for vold er så små. I over halvparten av sakene er det babyer under fem måneder, sier seniorrådgiver Heidi Fischer Bjelland i Kripos.

I flere tilfeller avdekket en lege eldre bruddskader som aldri var meldt eller behandlet.

– Vold mot barn skjer som regel i hjemmet, uten vitner til stede. Dette gjør at denne volden er spesielt vanskelig å forebygge, avdekke og etterforske, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas.

Felles for de fleste av sakene er at foreldrene antas å stå bak.

Tettere oppfølging

Kriops mener tilbudet ved helsestasjonene må styrkes. For mange av de aller yngste barna er det kun ved undersøkelser på helsestasjonen at noen andre enn foreldrene observerer dem uten klær.

Rapporten peker på at siden helsestasjonsprogrammet i dag er et frivillig tilbud, finnes det ingen kontroll- eller sanksjonsmuligheter overfor foreldre som motsetter seg hjemmebesøk etter fødsel eller ikke møter til kontroller.

Derfor ønsker Kripos tettere oppfølging av slike familier, og at de tilbys nødvendige opplærings- og hjelpetiltak.

– Målet med rapporten er at alle som møter barn i arbeidet skal kunne gjenkjenne barn som utsettes for vold, sier Fischer Bjelland i Kripos.

Hun mener det er avgjørende å komme raskt i gang med etterforskningen og medisinske undersøkelser, siden barn heles mye raskere enn voksne.

Gråtande barn

Kripos mener barn utsettes for vold uten at det blir oppdaget. Som et viktig tiltak mener Kripos at helsestasjonene må ha tettere oppfølging av foreldre.

Foto: Ale Ventura / Colourbox

Ifølge rapporten var ulike former for bruddskader, inkludert brudd i hodeskallen, den vanligste formen for skade hos barna, etterfulgt av hodeskader som antas å skyldes voldsom risting av barnet.

Aust-Agder tingrett skriver følgende i en dom fra 2017:

 • Ved flere anledninger i tidsrommet [dato] utøvde han vold mot NN født [dato] ved at han brakk guttens lår bakover til lårbenet knakk […] og eller ristet og/eller vred guttens kropp […]. Tiltaltes handlinger må karakteriseres som grov og alvorlig voldskriminalitet mot et svært lite spedbarn, og har medført omfattende skader i form av blant annet lårbensbrudd, ribbensbrudd og diverse brudd ved knær og ankel.

– Trenger ikke bli utsatt for vold

Stine Sofies Stiftelse lanserte under Arendalsuka en egen bok og informasjonsapp for blivende foreldre, som skal forebygge vold mot spedbarn.

Leder John Are B. Jonassen i stiftelsen, støtter Kripos i at tilbudet til nybakte foreldre må styrkes.

– Det er ofte de krevende og uhåndterbare situasjonene med spedbarn, som er de utløsende faktorene når det kommer til vold som de minste barna blir utsatt for, sier Jonassen.

– De små barna trenger ikke å bli utsatt for vold, hvis vi klarer å forberede foreldrene på en god måte, så ser vi at dette kan bli unngått.

App

John Are B. Jonassen i Stine Sofies Stiftelse er en av dem som har utviklet en egen app for nybakte foreldre.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK
NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 00 0,58 kr
Dyrest kl. 19 0,66 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %