Har ikke kontroll på økt bruk av enetiltak i barnevernet

I dag bor 34 barn på Agder alene i hus sammen med turnus-ansatte i det private barnevernet. Den samla prislappen er opp mot 200 millioner kroner i året.

Barnevern

Kommunene etterspør stadig oftere enetiltak til barnevernsbarna, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Nå skal alle saker granskes.

Foto: www.colorbox.com

– Det har vært en stor økning, og vi vil se på om det er annen hjelp som vil være bedre for disse barna, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

Men hvor mye bruken av enetiltak har økt, er i dag ikke mulig å få svar på.

I et forsøk på å se utviklingen på Sørlandet og nasjonalt de siste årene, har NRK prøvd å få ut tall. Dette har ikke latt seg gjøre da Bufetat opplyser at de ikke sitter med en totaloversikt.

Enetiltak har blitt kritisert etter at ei 15 år gammel jente rømte fra et slikt tiltak, og drepte ei 17 år gammel jente. En gutt brant nylig ned huset der han var plassert alene sammen med flere ansatte.

Bjørn Robert Groven

Bufetat har ikke oversikt over økningen av enetiltak i barnevernet på Agder de siste årene, sier inntaksleder Bjørn Robert Orten Groven.

Innrømmer dårlig kontroll

Kommunene kommer med en bestilling av enetiltak for et barn, men det er Bufetat som til slutt avgjør saken.

– Har Bufetat god nok kontroll over bruken av enetiltak når dere ikke har tallene på hvor mange som har vært i slike tiltak de siste årene?

– Enetiltak er ikke en del av det standardtilbudet vi har til kommunene, men noe vi har opplevd har økt i omfang de siste årene. Det er med bakgrunn i det at vi nå kartlegger utvikling og omfang på en mer grundig måte, sier inntaksleder ved Bufetat Region Sør, Bjørn Robert Orten Groven.

Brann på barneverninstitusjon i Mandal

En 12 år gammel gutt satte nylig fyr på huset der han bodde i såkalt enetiltak sammen med barnevernsansatte i turnus.

Foto: Lars Eie / NRK

Fylkesmannen kritisk

Han opplyser at det i dag er rundt 15 enetiltak på Agder av totalt 100 på landsbasis. Ifølge Fylkesmannen er det i realiteten 34 barn per i dag i enetiltak.

– Mange barn er alene på institusjoner (eneboliger) som er godkjent for flere, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Torhild Tallaksen. Hun synes 34 barn er et høyt tall.

Fylkesmannen fører tilsyn med tiltakene, og Tallaksen mener barna ofte blir værende alene for lenge hvis de først har havna på enetiltak:

– Det bør fortløpende vurderes om barnet heller kan settes sammen med andre.

Nærmere 200 millioner kroner i året

Enetiltak har en prislapp på opp mot 7–8 millioner kroner i året. I gjennomsnitt ligger prisen på rundt 5,5 millioner, opplyser Bufetat.

Det er kun private barnevernsaktører som leverer enetiltak.

Hvis man tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen, betyr det at Agder i dag med 34 enetiltak har en årlig kostnad på opp mot 200 millioner kroner.

– Er dette god nok kontroll over ressursbruken?

– Det er nettopp på grunn av kontroll på ressursbruk og kvalitet at vi etter å ha registrert en utvikling vil gå nærmere inn i problemstillingen, sier inntaksleder ved Bufetat Region Sør, Bjørn Robert Orten Groven.

Også nasjonalt skal bruken av enetiltak undersøkes:

– Vi er skeptiske til at barn bor alene med bare voksne, og mener de blir best hjulpet i en familiesetting, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.