Hopp til innhold

– Privat barnevern truer barnas rettssikkerhet

Jussprofessor Sverre Blandhol advarer barnevernet mot å bruke private barnevernskonsulenter. Han frykter at kommersielle firmaer anbefaler sine egne tjenester i oppfølgingen av barna og at kommunene mister kontrollen.

Over halvparten av norske kommuner i en undersøkelse anklages for lovbrudd. Årsaken er at de bruker private aktører til å undersøke og saksbehandle barnevernssaker.

Se saken fra Dagsrevyen.

Sverre Blandhol

HABILITETSPROBLEM: – Privat barnevern bør lovreguleres bedre, mener jussprofessor.

Foto: Universitetet i Oslo

Mandag fortalte NRK om norske kommuner som leier inn hjelp fra private barnevernsfirmaer til å gjøre undersøkelser og saksbehandling i barnevernssaker. Et førtitalls firmaer tilbyr slike tjenester. Et titalls av disse igjen formidler også fosterhjem, beredskapshjem, bo- og omsorgsplasser eller annen oppfølging av barnevernsbarn.

– Det er som om de som drifter asylmottakene skulle gi anbefalinger om hvem som bør få asyl, mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO), Sverre Blandhol.

Han sier tilliten til barnevernets beslutninger står på spill, når kommersielle interesser kan påvirke vedtakene om hva som skal skje med barna.

– Ulovlig

Kirsten Sandberg, medlem av FNs komite for barns rettigheter

ULOVLIG PRAKSIS: – Kommeriselle interesser bør ikke blandes inn i beslutninger om det mest sårbare i samfunnet, mener Kirsten Sandberg.

Foto: Anja Niedringhaus / Ap

Kirsten Sandberg, professor i offentlig rett og medlem av FNs komité for barns rettigheter, mener det er ulovlig for kommunene å leie inn hjelp fra private til å gjøre selve undersøkelsen i barnevernssaker.

Hun har skrevet en doktorgrad om dette.

– En kommune har ikke lov til å delegere beslutningsmyndighet til private. Nå kan man si at undersøkelser ikke er beslutninger, men dette arbeidet legger grunnlaget for beslutningene som barnevernet tar. Og når det i tillegg blandes økonomiske interesser inn i dette, settes rettssikkerheten i fare, sier hun til NRK.

NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at om lag halvparten av alle norske kommuner har brukt eksterne saksbehandlere.

– Mister kontrollen

Flere av kommunene som NRK har vært i kontakt med påpeker at de ikke klarer å drive kontroll med den faglige kvaliteten på rapportene som de private barnevernsfirmaene leverer fra seg.

– Det kommunale fagmiljøet svekkes og oppfølging av barna blir vanskeligere når vi ikke selv har vært tett på og kjenner barnas behov fra start, sier barnevernsjefen i Sandes kommune, Trygve Apeland til NRK.

I 2010 gjorde Sandnes kommune en helomvending der de ansatte sju nye personer og kuttet ut alle private barnevernsfirmaer.

-Det ble både billigere og bedre, sier Trygve Apeland.

Høyt sykefravær, økt saksmengde og problemer med å nå saksbehandlingsfristen på 90 dager gjør at mange kommuner likevel føler seg tvunget til å bruke private.

NRK har undersøkt bruken av privat konsulentbistand i barnevernet i samtlige norske kommuner og spurt om deres erfaringer. Her er noen av svarene. Svarene er anonymisert:

Konsulentbistand er dyrt og disse midlene bør benyttes til å styrke den offentlige tjenesten. Løsningene er ofte dyre og i mange tilfeller av for dårlig faglig kvalitet. Det bør bli strengere krav til kvalitetssikring.

Barnevernsleder

Vi har en klar oppfatning og erfaring med at private aktører lett vil kunne kjøre en prosess der det genereres videre arbeid for konsulenten/firmaet.

Barnevernsleder

Har erfaring fra tidligere arbeidsforhold hvor private ble engasjert for å ta unna "kø" på undersøkelsessaker. Svært mange av sakene som ble konkludert med henleggelse kom tilbake igjen med ny bekymring.

Barnevernleder 3

Hadde vi hatt mer tid og flere folk, så ville vi i 80 prosent av disse sakene gjort en mye bedre og grundigere jobb! Dette er svært frustrerende og vi får ofte meldinger igjen på disse barna.

Barnevernsleder

Ved akutt personellmangel er det viktig å få rask tilgang til personnell som kan gjere jobben. Dei private er i alle fall i dag ein viktig og nødvendig ressurs.

Barnevernsleder

Det er useriøse aktører på markedet, og små kommuner må ofte bruke store ressurser på kontrollen av dem. Prisen kan være barn som ikke får den hjelpen de skulle hatt.

Barnevernsleder

Lyspunkt

AKTUELT NÅ