Første dag som skilt fra staten

Fra i dag er Den norske kirke helt skilt fra staten. Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen tenker på pengene.

biskopen

Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen trøster seg med Bibelens ord om pengebekymring. Han ser på fuglene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

NRK møter den tidligere embedsmannen i feriehuset hans på Lista hvor han har feiret jul. Stein Reinertsen speider utover bølgene som slår inn mot stranda.

– Havet er aldri det samme.

En fugleflokk løfter seg i flokk, og flyr samlet bort.

– Jeg synes det er fantastisk å se på fuglene. Jesus snakket mye om at vi skulle se på fuglene.

Kirka har ikke noen egenkapital. Og dette har ikke politikerne løst.

Biskop Stein Reinertsen

Reinertsen henviser til da kirkas hovedperson ba disiplene slutte å bekymre seg for hva de skulle spise eller ha på seg. De skulle se på fuglene, som Gud selv kledde og matet.

For biskopen har en bekymring etter at kirka nå er helt skilt fra staten. Og det er nettopp pengene:

– Kirka har ikke noen egenkapital. Og dette har ikke politikerne løst.

Biskopen lader opp ved havet

Første dag som skilt fra staten.

Frykter pensjonsutgifter

Blant annet mener Reinertsen at pensjonsutgifter kan by på store økonomiske utfordringer.

Ferske tall fra Kirkerådet viser at Agder og Telemark bispedømme har høyeste andel prester over 60 år.

48 av bispedømmets 135 prester har fylt 60. Det betyr at 34 prosent av prestestaben kommer til å gå av med pensjon innen ti år.

Tidligere har bispedømmet kuttet i beredskapsordninger for å spare.

Så Reinertsen ser litt mer på fuglene ved sjøkanten.

Lang prosess

Helt siden reformasjonen har landet vårt hatt en statskirke. Fra i dag er hverken prester, proser og biskoper lenger embets- eller statstjenestemenn.

En nesten ti år lang prosess har til slutt skilt stat og kirke. I 2008 ble Den norske kirke et selvstendig trossamfunn.

I mai i år bestemte Stortinget at båndene mellom stat og kirke skulle brytes helt. Kirken selv overtar statlige oppgaver som arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar 2017. Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet 2016/2017 kirkelig tilsatte.

Siden den gang har kirken blitt stadig mer selvbestemmende. I 2012 ble statskirken erstattet av en folkekirke som finansieres av staten. Det innebar blant annet at kirken selv fikk utnevne proster og biskoper.

Mange utmeldinger

Biskopen erkjenner at de mange omorganiseringene og stridsspørsmålene fort kan ta fokuset.

– Det aller viktigste er å formidle kirkens kjernebudskap.

Det omstridte vedtaket om å vigsle homofile, har ført til mange utmeldinger. Og etter at folk selv kunne meldte seg ut elektronisk, fikk kirken i sommer 15.000 utmeldinger på fire dager.

Reinertsen ser på havet igjen. Og på fuglene.