Hopp til innhold

Frykter omkamp om omstridt homo-vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråds høringssvar til kirkerådet skaper sterke reaksjoner. Man frykter en omkamp hvor målet er å kunne stille spørsmål om folk er skeive ved ansettelse i kirke.

Sissel Sporaland og Runar Hauan i Mandal kirke.

Sissel Sporaland og Runar Hauan har samme historie gjennom mange år i Den norske kirke. Begge ble fratatt oppgavene sine, på bakgrunn av samlivsformen deres.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er liksom meg personlig som blir saken, og det er fryktelig slitsomt, sier Runar Hauan.

For mange år siden var han organist i kirkene i Hægebostad kommune. Da han ble sammen med en annen mann fikk han beskjed om at det ikke lengre var bruk for han.

– Nå når det har gått noen år så ser jeg mer hvor galt det egentlig var. At det holder på fortsatt er vel det som er problematisk, sier han.

Det blåser opp til ny homostrid i kirka. Mandag leverte Agder og Telemark bispedømmeråd sitt høringssvar til kirkerådet.

I dag kan hvert enkelt bispedømme selv bestemme om man skal spørre om samlivsform ved ansettelser. Kirkerådet ønsker at det i framtiden skal være lik praksis i hele landet.

I august tas spørsmålet opp under det årlig kirkemøtet.

Unntak for spørsmål av «læremessig karakter»

I høringssvaret sier bispedømmet i Agder og Telemark ja til lik praksis ved tilsettinger i Den norske kirke, med unntak for spørsmål av «læremessig karakter».

Frem til 2020 praktiserte Agder og Telemark bispedømme krav til samlivsform ved kirkelige ansettelser. I 2020 vedtok de å gå bort fra praksisen.

Med mandagens høringssvar frykter Åpen folkekirke en omkamp.

– De tramper inn i livet til folk når de begynner med disse spørsmålene. Det oppleves ikke som et spørsmål om teologi, det oppleves som et spørsmål om du er god nok eller ikke, sier Odd Inge Uleberg i Åpen folkekirke.

Uleberg mener et unntak for spørsmål av læremessig karakter, åpner for spørsmål om samlivsform i ansettelser.

Odd Inge Uleberg

Odd Inge Uleberg i Åpen folkekirke sier han skulle ønske man kunne legge denne diskusjonen bak seg.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Høringssvaret fra Agder og Telemark ble vedtatt med fem mot fire stemmer. Uleberg er skuffet over biskopen, som var med på å sikre flertall for høringssvaret.

– Han prøver altså å finne måter å forskjellsbehandle på, eller å finne kompromisser som gjør forskjellsbehandling mulig, sier Uleberg om biskopen.

Åpen folkekirke ønsker at arbeidsgivere i hele Den norske kirke skal nektes å vektlegge samlivsform ved ansettelser.

– Vi kan ha to syn på teologi, men vi kan bare ha ett syn på medmennesker. Hvilken seksuell legning du har, skal være helt irrelevant for om du er kvalifisert for en stilling i Den norske kirke eller ikke, sier han.

Les også: Sandra (35) har fått eit oppdrag som ingen har gjort på 1000 år

Sandra Birkenes, Prosjektleder stiftelsen Setesdal stavkyrkje
Sandra Birkenes, Prosjektleder stiftelsen Setesdal stavkyrkje

Lovlig forskjellsbehandling

Trossamfunn har i dag lov til å forskjellsbehandle søkere til stillinger, dersom forskjellsbehandlingen har en teologisk begrunnelse. Det er et unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven.

Stavanger bispedømme er i dag det eneste bispedømmet i Den norske kirke som benytter seg av dette unntaket.

Biskop Stein Reinertsen mener høringssvaret ikke vil endre praksisen i Agder og Telemark bispedømme.

– Det er ingen endringer i Agder og Telemark når det gjelder hvordan vi skal behandle det, det blir ikke spurt om samlivsform i Agder og Telemark, sier biskop Stein Reinertsen.

Er det teologi og lærespørsmål, om mennesker som skal jobbe i kirken lever i likekjønnede forhold?

– Det har vi ikke tatt stilling til nå, det er noe vi må komme tilbake til på kirkemøtet, men vi har sagt ja til prinsippet om at man lager et felles reglement i slike saker.

Biskop Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen får kritikk for at det gikk den veien det gikk i saken om ansettelser av homofile prester i bispedømmerådet i Agder og Telemark.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ble fratatt alle oppgaver

– Jeg tenner et lys for alle som ikke føler seg akseptert i kirka, sier Sissel Sporaland.

Hun står sammen med Runar Hauan i Mandal kirke. Her er de velkomne.

– I menigheten som jeg geografisk tilhører får jeg ikke være et vanlig medlem som kan være med på det som skjer i kirka, sier Sporaland.

For 35 år siden ble hun fratatt alle sine oppgaver i menigheten, fordi hun var sammen med en annen kvinne.

– Hva slags legning man har og hvem man lever med og er glad i har ingen betydning i forhold til den jobben man kan gjøre, enten som ansatt eller frivillig, sier hun.

Sissel Sporaland tenner lys for de som ikke føler seg velkommen i kirka.

Sissel Sporaland tenner et lys for dem som ikke føler seg velkommen i kirka.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Vipers i «final4»
Spiller nå
Vjakhireva: – Du får eit betre svar om to timar 01:54
Neste