Frykter prestemangel i «bibelbeltet»

I Nord-Norge har det lenge vært en utfordring å få besatt ledige prestestillinger. Nå er frykten at det samme kan skje i selve «bibelbeltet» på Sørlandet.

Prest

Mens mange prester nærmer seg pensjonsalderen, er det få som velger å utdanne seg til prest. Det gjør at kirker kan bli stående uten prest i fremtiden.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Det er ingen hemmelighet at mange av landets prester begynner å nærme seg pensjonsalderen.

Leder av presteforeningen i Agder og Telemark, Hilde Elise Andreassen, vet at det kan føre til at flere kirker blir stående uten prest. Det kan til og med skje i selve «bibelbeltet».

– Det er en reell fare for det, men vi håper vi at vi klarer å unngå det, sier Andreassen.

Høyest andel prester over 60 år

Ferske tall fra Kirkerådet viser at Agder og Telemark bispedømme har høyeste andel prester over 60 år.

48 av bispedømmets 135 prester har fylt 60. Det betyr at 34 prosent av prestestaben kommer til å gå av med pensjon innen ti år.

Ifølge Andreassen er dette en ny problemstilling, men allerede nå har de registrert at det er færre søkere til ledige prestestillinger.

Størst er problemet i øvre Setesdal og øverst i Telemark, der det har vært problem med å få besatt stillinger ved første gangs utlysning.

– Gjelder hele Den norske kirke

Utviklingen bekymrer personalsjef i Agder og Telemark bispedømme, Bjarne Nordhagen.

– Dette gjelder ikke bare Agder og Telemark bispedømme. Det gjelder hele Den norske kirke. Nord-Norge har slitt med prestemangel i mange år. Vi kommer til å få de samme utfordringene, selv om det kanskje er her vi vil merke det sist, sier han.

I dag er det ifølge Norhagen for få som velger å utdanne seg til prest. Han erkjenner at det er sider ved presteyrket som er utfordrende.

– Det er uregelmessig arbeidstid og jobbing i helger og høytider. Det er kjernen i prestetjenesten, og slik skal det være.

Han tror det er viktig at kirken blir flinkere til å formidle at det å være prest er en spennende og meningsfull jobb.

– En meningsfull jobb

Det er 26 år gamle Kari Tønnessen fra Farsund enig i.

Hun er i ferd med å avslutte prestestudiet på seks år. Til høsten skal hun ut i jobb.

– Jeg har valgt å bli prest fordi det er et yrke med mening. Jeg er en sosial person og tror jeg vil trives med et yrke der jeg får møte mange mennesker, sier hun.

Hun tror prester har noe å komme med til folk i ulike livssituasjoner, både i glede og sorg.