Hopp til innhold

– Mange er registrerte i kirken uten å vite det

Rundt 140 000 barn registrert som tilhørende i Den norske kirke, uten at foreldrene har gjort noe for å melde barna inn i kirken. Denne loven kan bli endret.

Siri Oline Myge

Siri Oline Myge er firebarnsmor, og syns ikke det er greit at barna hennes er registrerte i Den norske kirke uten at hun selv har valgt å melde dem inn.

Foto: Thomas Halleland

Siri Oline Myge er nybakt mamma til tvillingjentene Edda og Elisabeth. Selv er hun ikke medlem i Den norske kirke, men hennes mann og far til barna er medlem. Det betyr at også barna deres blir registrert som tilhørende, noe Myge ikke synes er greit.

– Jeg har ikke gjort noe aktivt for å melde dem inn, derfor skjønner jeg ikke hvorfor de skal stå som tilhørige der, sier Myge.

Nedfelt i lov

Sammen med rundt 140 000 norske barn står altså Edda og Elisabeth som tilhørende Den norske kirke, uten at foreldrene har gjort noe aktivt for å registrere barna i kirken.

Per i dag er det nemlig nedfelt i lov at barn i Norge skal tilhøre det samme trossamfunnet som foreldrene, med mindre man melder det ut. Det gjelder også hvis bare en av foreldrene er medlem.

Kulturbudsjett

Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet, vil at lovverket skal gjenspeile den moderne familien, og at foreldrene selv derfor må gjøre noe aktivt for at barna skal registreres i trossamfunn.

Foto: Arbeidarpartiet

Må gjenspeile moderne familier

Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet er med i Stortingets familie- og kulturkomite, og forstår at noen reagerer på ordningen. Hun vil ha en endring i den nye fellesloven for tros- og livssynssamfunn.

– Jeg vil at lovverket skal gjenspeile den moderne familiesituasjonen vi har. I tillegg mener jeg at foreldre skal gjøre en aktiv handling for hvilke trossamfunn barnet skal tilhøre, sier Haukeland Liadal.

Registrerte uten å vite det

Å være tilhørende i Den norske kirke er ikke det samme som å være medlem, da må man døpe seg.

Signe Lill Maas er fylkesleder for humanetisk forbund i Rogaland. De reagerer også på ordningen, og mener mange ikke er klar over at de er registrert som tilhørende i kirken.

– Det er ikke rettferdig at barn blir meldt inn i et trossamfunn uten at foreldrene er oppmerksomme på dette. Vi reagerer også på at bare en av foreldrene trenger å være medlem av kirken for at et barn skal bli tilhørig, mens det trengs begge foreldrene for å kunne melde barnet ut, sier Maas.

Signe Lill Maas

Signe Lill Maas, fylkesleder for humanetisk forbund i Rogaland mener det er feil at mange er registrerte i kirken uten å vite om det selv.

Foto: Thomas Halleland

– Suspekt praksis

– Det er mye arbeid å melde barna ut fra kirken. Skjemaer må fylles ut og signeres. I tillegg må jeg få min manns tillatelse for å gjøre dette. Med fire barn har jeg andre, mer fornuftige ting å finne på, sier Myge.

Hun håper også at loven nå endres.

– Kirken og staten er skilt, og vi har ingen statsreligion. Da mener jeg regjeringen må ta i et tak, og fjerne denne praksisen, som jeg mener er veldig suspekt.