Aktor: – Han bør dømmes til 10 års fengsel

De pårørende forlot rettssalen, tydelig skuffet, da aktor la ned påstanden om 10 års fengsel og ingen forvaring for 16-åringen som drepte Tone Ilebekk og Jakob Hassan.

Aktor Jan Tallaksen

Aktor Jan Tallaksen mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt for den tiltalte 16-åringen.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– En ting er følelser, men en annen ting er lovens krav. Jeg er forplikta til å forholde meg til loven, og derfor kan jeg ikke gå mot forvaringsstraff i denne saken, sa aktor Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre.

– Han bør dømmes til 10 års fengsel, sa han.

Forlot rettssalen

Enkemannen og de to sønnene til Tone Ilebekk reiste seg og gikk da aktor sa hvilken straff han landet på. Også Hassans familie fulgte etter.

Aktor måtte stoppe opp i sin prosedyre.

– Jeg skjønner det føles vanskelig at ikke det legges ned påstand om forvaring i en så alvorlig sak.

Bistandsadvokat Tove Westbye sier de etterlatte reagerer kraftig på aktors påstand om 10 års fengsel for 16-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap.

– Straffepåstanden vakte kraftige reaksjoner, sier Westbye.

Hun vil ha strengere straff.

Oppfyller ikke krav til forvaring

– Er han en sunn, god og normal gutt? Nei, han er ikke det.

Tiltalte er iført ei mørkeblå skjorte, og ser fast på aktor.

Tallaksen brukte Vollen-drapet som sammenligning. Ei 15 år gamle jente ble dømt til 9 års forvaring for drapet på en barnevernsansatt.

Aktor viser til jentas historikk, og at hun hadde flere grove episoder og drapsforsøk bak seg. Tiltalte har ingen slike episoder.

Aktor mener derfor at forvaring ikke skal brukes mot 16-åringen. Det må være en reell og kvalifisert fare for gjentakelse for å dømmes til forvaring.

Morten Andersen og Tove Karlsen Westbye

Tone Ilebekks ektemann Morten Andersen forlot rettssalen sammen med de to sønnene sine etter at aktor la frem sin påstand. Her er han sammen med bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye.

Foto: Lars Eie / NRK

Barnets beste må gjelde

Dersom tiltalte var over 18 år, ville dette blitt 21 års fengsel, sier Tallaksen. Jeg mener straffen skal settes til 12 års ubetinget fengsel, og rabatt for tilståelse.

Tiltalte var over 15 år, og han var tilregnelig. Siden tiltalte er under 18 år, kan han maksimalt dømmes til ubetinget fengsel i 15 år. Straffen kan også settes under minstestraffen på åtte år, siden han er under 18 år.

Men uansett hvor grufullt dette er, så har Norge forplikta seg barnekonvensjonen, og barnets beste skal gjelde i denne saken, sa aktor.

Den tiltalte 16-åringen soner nå ved ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel i Bergen.

Bukse dobbeltdrapet Kristiansand

Buksa gutten hadde på seg under drapene ble funnet innerst i klesskapet på gutterommet hans.

Foto: Politiet

Skjerpende omstendigheter

– Handlingen mot Hassan hadde elementer av planlegging. Han hadde med seg et potensielt dødelig våpen på skolen. Det var gjentatte knivstikk, henholdsvis 28 og 32.

Aktor vektlegger også at stikkene var retta mot vitale organer, og kraften var så stor på en av de drepte var et ribbein knust.

Tallaksen mener tiltalte hadde et fast forsett.

– Han hadde alternativer, og kunne forlatt stedet. Han kunne forsvunnet etter at Hassan var drept, men han tok Tone også.

I formildende retning, har tiltalte erkjent de faktisk forhold, og har erkjent straffskyld.

Drapsvåpenet dobbeltdrapet

Drapsvåpenet ble vist frem for retten tirsdag.

Foto: Politiet

Ikke nok til overlagt drap

Aktor mener det foreligger elementer av planlegging, men ikke nok til at det er et overlagt drap.

– Han hadde planer om å treffe Hassan, og true han eller utøve vold mot han, men det er ikke nok til å si at drapet var planlagt.

Tiltalte skal ha sagt til en kamerat på skolen at han vurderer å drepe Hassan. Han tok med seg drapskniven, og tok denne ut fra sekken før han tok bussen sammen med Hassan. I avhør skal han ha sagt:

Han hadde en perfekt plan, han skulle ta han, han skulle drepe han.

Likevel mener statsadvokaten at det ikke foreligger noen gjennomtenkt plan.