Hopp til innhold

Høie kaller inn til møte etter NRKs gjennomgang av selvmord i psykiatrien

Helseminister Bent Høie (H) sier at en rekke ting må bli bedre. – Jeg vil stille spørsmål om hva som er årsaken til at man ikke i større grad lærer av feilene, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) I Dagsrevyen

Helseminister Bent Høie (H) I Dagsrevyen

– Som et resultat av det NRK har fremstilt, kommer jeg til å invitere både helseregionene, Helsetilsynet og Helsedirektoratet til et møte for å gå gjennom dette, sier helseministeren på Dagsnytt 18 på NRK onsdag.

NRK har gransket 200 selvmord i årene 2014 til 2016, hvor psykisk syke har tatt sitt eget liv under eller rett etter behandling. I nesten av halvparten av sakene brøt sykehusene og institusjonene helselovene. Det vil si at behandlingen pasientene fikk før de begikk selvmord, ikke var god nok.

I tillegg kom det frem at det er de samme feilene som skjer igjen og igjen.

– Det skjer dessverre for ofte, og vi ser at altfor mange av de feilene som helsetilsynet påpeker i de sakene gjentas i tjenesten. Slik skal det ikke være, sier Høie.

Skal stille spørsmål

Nå sier helseministeren at noe må gjøres.

– Vi må under møtet se på hvilke ytterligere tiltak som kan gjøres. Og jeg vil stille spørsmål om hva som er årsaken til at man ikke i større grad lærer av feilene som nå er vel dokumentert i flere omganger. Det er nødvendig at de drøfter det sammen med departementet, sier Høie.

Han mener at en rekke ting må bli bedre. Han nevner mer ressurser innen psykisk helse og at det stilles krav om at psykisk helse skal være et område som prioriteres.

Pakkeforløp

Helseministeren sier også at en del av feilene skjer på grunn av at man innenfor psykiatrien ikke har hatt godt nok planlagte pasientforløp.

– Derfor skal det fra 1. januar innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus- pasienter etter modell fra kreftpasienter. Det skal bidra til at noen av forholdene som helsetilsynet påpeker, skal bli bedre, sier han.

Disse pakkeforløpene innebærer at pasienter som utredes eller behandles for kreft får vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som skal gjøre det. Kreftpasienten får også en egen koordinator som er hans eller hennes kontaktperson gjennom utredningen og behandlingen.

– Vi tror vi kan gjøre mer, og vi er nødt til å gjøre mer. Dette er forferdelige hendelser, spesielt for familie og pårørende, men jeg vet det går sterkt innover dem som jobber i helsetjenesten og opplever dette på jobb, sier Høie.