Hopp til innhold

«Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer»

En psykisk syk pasient ble skrevet ut av institusjon mot sin vilje og senere funnet død. Helsetilsynet mener det ikke har vært svikt i helsehjelpen.

Irmeli Øistad og Oddrun Burheim på kontoret.

TETT PÅ: Oddrun Burheim (t.v.) og Irmeli Øistad jobber ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling som er tilknyttet Sykehuset i Vestfold.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Tidligere i år ble en person innlagt ved åpen allmennpsykiatrisk døgnenhet i Tønsberg.

Pasienten ble evaluert etter en uke og skrevet ut til videre behandling med kriseplan og oppfølging.

Ifølge dokumenter fra Helsetilsynet var pasienten opprørt over å bli skrevet ut og sendte en sms til sin polikliniske behandler:

«Da ble jeg kastet ut. Nå orker jeg ikke mer.»

Behandleren foreslo å fremskynde timen til neste dag, men fikk ikke svar og regnet med at pasienten ville møte opp til timen som var satt opp.

Pasienten møtte aldri opp til timen, og ble funnet død samme dag.

– Tragisk

Irmeli Øistad, fagsjef på klinikk for psykisk helse, sier det er utfordrende for behandlerne å vurdere selvmordsrisikoen til pasientene.

– Dette er en forferdelig tragisk hendelse. Ikke minst for de pårørende, men det berører også de ansatte veldig sterkt.

Hun vil ikke kommentere konkrete hendelser, men svarer på generelt grunnlag at akutte innleggelser ikke er et botilbud.

– Det er en del av et lengre behandlingsløp i samarbeid med blant andre kommune. Det kan hende at noen synes det er trygt å være innlagt, sier Øistad.

Ber om å få bli

Øistad sier at noen pasienter ikke vil legges inn, selv om behandlere mener det er riktig. Andre vil ikke skrives ut.

– Pasienter som har selvmordstanker, kan reagere negativt på langvarige kriseinnleggelser. Det kan forsterke selvskading og gjøre at de mister følelsen av å mestre livet, sier hun.

– Skrives pasienter ut for å få plass til nye?

– Nei. Det er pasientens behov som skal være førende, men noen ganger tar vi feil. I ettertid kan vi se at det er ting vi ikke fanget opp, og det er beklagelig, sier hun.

Sårbare etter innleggelse

I fjor kartla NRK selvmord blant psykiatriske pasienter. Av de 200 selvmordene som ble gransket, skjedde 117 blant polikliniske pasienter.

26 av pasientene som tok sitt eget liv, uttrykte enten et ønske om å bli lagt inn eller ba om ikke å bli skrevet ut.

I denne saken ser ikke Helsetilsynet grunn til å åpne tilsynssak, fordi helsehjelpen som er blitt gitt, skal ha vært i tråd med nasjonale retningslinjer.

Oddrun Burheim, som jobber med forebygging av selvmord, sier pasientene er i en sårbar periode rett etter at de er skrevet ut.

– Vi forsøker å gi tilbud, sørge for at pasienter får en rask time og ikke blir stående alene. Vi vet at overgangen til eget hjem kan være ganske vanskelig for noen, sier Burheim.

Ensomhet og fortvilelse

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pårørende etter selvmord i psykiatrien ofte sitter igjen med mange spørsmål.

Torunn Grinvoll

OMBUD: Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– De lurer gjerne på om pasienten fikk riktig behandling, og om vedkommende ble skrevet ut for tidlig.

Grinvoll sier at en del pårørende mener at helsevesenet kan ha for smalt fokus på pasientens livssituasjon.

Hun sier psykisk syke kan slite med uordnet økonomi, vanskelig bosituasjon eller redusert evne til å ivareta seg selv.

– Her vil ofte de pårørende måtte steppe inn, og de forteller ofte om ensomheten og fortvilelsen i denne situasjonen.