Skrikende behov for lærere – foreslår stipend på 200.000 per år

Prekær mangel på lulesamiske lærere gjør at Sametinget åpner for å bruke tospråklighetsmidler til stipend. Målet er å lokke flere til å bli lulesamiske lærere.

Paul Gælok underviser

Lærer i Tysfjord, Paul Gælok, understreker at det nærmest er ingen som kan overta når flere snart blir pensjonister.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Den prekære situasjonen når det gjelder rekruttering av lulesamiske lærere gjør at Sametinget åpner for bruk av tospråklighetsmidler til stipend for lærerstudenter.

Det kom fram på et dialogmøte i går i regi av Fylkesmannen i Nordland.

Målet med møtet var å fokusere på den kritiske lærersituasjonen blant lulesamisktalende.

– Vi mangler lærere nå, og om noen få år er flere av oss i den alderen at vi blir pensjonister. Og sånn som det ser ut nå er det omtrent ikke noen med kompetanse som kan overta, sier lærer Paul Gælok ved Drag skole i Tysfjord.

Lars Filip Paulsen

Sametingsråd Lars Filip Paulsen vil åpne for å gi penger til lulesamiske lærerstudenter.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Sametingsrådet vil åpne for at tospråklighetsmidler kan brukes til skoler og barnehager, slik at kommunene kan bruke disse til rekruttering, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen i etterkant av dette møtet.

– Skrikende behov

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, Kevin Johansen, bekrefter denne situasjonen, og beskriver den lulesamiske lærersituasjonen som prekær.

– Lærersituasjonen er utfordrende i alle tre samiske språk, men den er helt prekær akkurat nå i lulesamisk.

Det er vesentlig færre lærere i lulesamisk enn i sørsamisk, selv om de har omtrent like mange elever i Norge. Men lulesamisk har bare en tredel av antall lærere sammenlignet med sørsamisk, forklarer Johansen.

– Så det er et skrikende behov for flere lulesamisktalende lærere, og det ser ut til at det behovet bare øker i årene som kommer. Så det er helt avgjørende at man nå klarer å styrke rekrutteringen av lulesamiske lærere.

Kevin Johansen

Kevin Johansen hos Fylkesmannen i Nordland vil få fortgang i å rekruttere nye lærere.

Foto: Sander Andersen / NRK

200.000 per år

Sametingsråd Lars Filip Paulsen åpner for å bruke av Sametingets kommunale språkmidler til det formålet for å avhjelpe situasjonen.

– Det som må gjøres er at Tysfjord kommune setter av 100.000 kroner til et årlig stipend, og fylket tilsvarende sum til kommende lærerstudenter.

Ifølge oppvekstsjef Gunnar Solstrøm i Tysfjord er kommunen i ferd med å lage en rekrutteringsplan som skal til behandling i kommunestyret.

– Dette er jo en fin sak. Får vi dette til er jo det kjærkomment for å få tak i lærere til vår kommune. Jeg vil gå i dialog med fylkeskommunen og Sametinget for å planlegge et slikt fremstøt. Vi må jo prøve å se på hvordan vi kan bruke de midlene. Er det mulig å bruke dem til det formålet, så gjerne det.