Vil starte ny samepolitisk liste

Ny samepolitisk liste skal sikre sjøsamenes rettigheter, slik at de ikke forsvinner.

Tor Mikkola

Tor Mikkola har sett seg lei på at Sametinget nedprioriterer sjøsamiske rettigheter, og vil inn på Sametinget for å rydde opp.

Foto: Privat

Den sittende posisjon på Sametinget er en skam for samene, skriver leder i Fjordfiskernes Forening Tor Mikkola i en pressemelding.

– At sametinget ikke prioriterer å sende en representant til viktige møter som gjelder fiskeri, er en skam for samene. Dette bekrefter det vi lenge har ment, at sittende posisjoner på Sametinget ikke erkjenner sjøsamene som like mye verdt som andre samiske næringer, skriver Mikkola.

Mikkola presiserer at han ikke har noe i mot presidenten personlig, men Egil Olli er dessverre bundet av Arbeiderpartiets politikk, sier han til NRK Sapmi.

– Vi er i sjokk

Dette føyer seg i rekken av saker som beviser at Sametinget ikke tar sjøsamene på alvor.

– Den største saken er da Sametinget var med på å vrake Kystfiskeutvalgets instilling, som konkluderte enstemmig med at sjøsamene har rett til fiskeresurssene i fjordene i nord, mener Mikkola.

Nå gidder de ikke engang å være med der beslutninger om fisket fattes. Mikkola er frustrert over situasjonen.

Vil samle folket ved kysten

Fjordfiskernes forening innviterer i første omgang Vestfinnmark Sjøsameforening til sammarbeid om ny politisk liste til Sametingsvalget neste år. Etterhvert vil andre også komme med,

– Nå er vi enige i at «Havfolket» må med på Sametinget, og nettopp det navnet er et av forslagene til det nye partiet, forteller Tor Mikkola.

Mikkola som har trukket seg fra Samenes Folkeforbund, er foreslått som listetopp til den nye lista.

Det blir endelig bestemt på årsmøtet til Fjordfiskernes forening i slutten av måneden om det blir en egen liste for sjøsamer.

– Vi skal være sammen og prøve å samle folket ved kysten slik at vi blir hørt, avslutter Mikkola.