Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen

Sentrale politikere i Sametinget har sagt at reindriftsforvaltningen bør komme under Sametinget, men en meningsmåling viser at folket ikke er enig.

Sametinget

Sametingsvelgerne vil ikke at Sametinget tar over forvaltningen av reindrifta ifølge en meningsmåling gjort av Sentio.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Av de spurte sier 53,8 prosent, altså litt mer enn halvparten, at de vil reindriftsforvaltningen skal være som i dag, der landbruks- og matdepartementet har ansvaret.

Mens én av tre, 30,2 prosent, mener at Sametinget bør ta over forvaltningen. 16 prosent har sagt at de ikke vet hvordan forvaltningen burde være.

Det er Sentio som har foretatt undersøkelsen for NRK Sápmi.

Vil ta over

Sametingsråd og Aps presidentkandidar Vibeke Larsen har tidligere uttalt at Sametinget gjerne tar over forvaltningen.

Men alle de tre Sametingspresidentkandidatene, Aili Keskitalo (NSR), Vibeke Larsen (Ap), og Laila Susanne Vars (Árja), var enige om at først må staten selv rydde opp i rotet i reindrifta.

NSR velgerne sier ja, Ap velgerne nei

I fordelingen i meningsmålingen har NSR velgerne et klart ja til at Sametinget bør ta over forvaltningen og den politiske styringen av reindrifta i Norge. Der 56,8 prosent har svart ja, og 31,6 prosent svarte nei.

Blant Ap velgerne er det et rungende nei, 65 prosent vil ha forvaltningen slik den er nå, mens 24 prosent vil at Sametinget skal ta over.

I Árja vil halvparten at Sametinget skal ta over, mens 31,3 prosent vil ha samme som i dag, hele 18,8 prosent av Árjas velgere har ikke tatt stilling til spørsmålet.

Andelen med størst nei til at Sametinget bør ta over innehar Frp velgerne. Der 85,7 prosent svart nei, mens 14,3 prosent har svart ja. Blant disse velgerne er det derimot ingen usikkerhet, 0 prosent har svart at de ikke vet.

Også blant velgerne som ikke har bestemt seg for hva de skal velge har et klart nei, 57,2 prosent vil at dagens forvaltning skal bestå.