– Sametinget bør styre reindrifta

Tidligere reindriftssjef mener at Sametinget må ta seg av forvaltninga av reindrifta. Hun mener at det er kommunikasjonssvikt mellom næringa og myndighetene.

Ellen Inga O. Hætta

Tidligere reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Foto: Liv Inger Somby

– Man har ikke samme kunnskapsbase, sier tidligere reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta til at man setter i gang tvangsslakt i reindriftsnæringen for å få ned reintallet.

– Urettferdig

Hætta sier at det er klart at reintallet må ned i områder der reintallet er for høyt, men at man må se til at det ikke blir urettferdig.

– Verden kan ikke være så urettferdig at de som har fulgt loven og holdt reintallet på det nivået som er satt, skal nå straffes, sier den tidligere reindriftssjefen.

Hætta mener at hovedpoenget her er posisjonering og at vinnerne i denne prosessen nå er det som ikke har fulgt reglene.

– Taperne nå er de som har fulgt reglene og holdt reintallet på det nivået som er fastsatt, sier hun.

Manglende dialog

– Det er kommunikasjonssvikt mellom reindrifta og myndighetene, sier Hætta og mener derfor at det beste hadde vært at Sametinget styrer reindrifta.

Hun sa i gårsdagens Sáhka Váibmosis rafioprogram at hun i flere år har ment at det beste for reindrifta hadde vært om Sametinget hadde tatt seg av forvaltningen.

I hennes periode som reindriftssjef forteller hun at de reindriftsforvaltningen lagde avtaler med reindriftsutøverne om reintall.

– Hovedfokuset vårt var dialog og vi holdt møter med distriktene der vi lagde avtaler om blant annet reintall, men de avtalene ble forkastet da en ny reindriftssjef ble ansatt, sier Ellen Inga O. Hætta.