– De hadde bestemt å nedlegge områdestyrene før konsultasjonene

Stortingets konsultasjoner med NRL og Sametinget var bare et spill for galleriet, mener NRL-lederen.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara mener Storitingets næringskomité konsulterer ikke, siden de allerede før møtene har bestemt utfallet av sakene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stortingets næringskomité har avgitt sin innstilling i saken forrige uke nedleggelse av områdestyrene og deler av forvaltningen skal legges under fem fylkesmenn fra Hedmark i sør til Finnmark i nord.

Selv om lederen i Norges Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara er fornøyd med at Stortingets næringskomité konsulterte med NRL og Sametinget, så ser han ikke hensikten i å konsultere ettersom de allerede hadde bestemt seg.

– Vi hadde mange møter, men jeg føler ikke at vi hadde dialog, fordi alt var bestemt på forhånd, sier NRL-lederen.

Sara fikk tidlig følelsen av at konsultasjonen var et lek for Stortingets næringskomité. Han fikk inntrykk av at regjeringens part opptrådte som om de skulle «liksom konsultere» med NRL og Sametinget om samiske interesser.

Et spill for galleriet

Sara utdyper at han synes møtene bare blir et spill for galleriet.

– Stortinget ville vel ha konsultasjonsmøtene for ha noe å vise til i etterkant, at de prøvde med dialog, men dette førte ikke frem, sier Sara.

Nils Henrik Sara konstaterer at den samiske stemmen svekkes i reindriftsforvaltningen, siden områdestyrene nedlegges.

Sametinget ble ignorert

Skuffet sametingsråd Ellinor Marita Jåma er av samme oppfatning som lederen i NRL. Hun føler at hun har snakket for døve ører.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg kjenner jeg blir mest oppgitt, fordi her har de overhodet ikke lyttet til Sametinget eller andre, sier Jåma.

Under konsultasjonene reagerer Jåma på næringskomiteens argument om at nedleggelse av områdestyrene fører til at reindriftsforvaltningen blir en del av det øvrige samfunnet, og ikke på siden av det øvrige samfunnet.

At samiske institusjoner blir sett på som om de er på siden av det øvrige samfunnet. Det reagerer jeg veldig sterkt på. Dette vil jeg ta med videre, sier Jåma.

Når Stortinget har bestemt, så er det lite konsultasjonsorganet, Sametinget, kan gjøre, men Jåma lover å fortsette å arbeide med saken.

– Møtene er gjennomført

Saksordfører Arne L. Haugen (Ap) støtter endringene i reindriftsloven og ser at det må en omstilling av den lokale forvaltningsmodellen. Haugen er medlem av næringskomiteen og forklarer – at i Norge er det Stortinget som er det lovgivende forsamling, og at de har en ordning, som innlemmer både konsultasjoner og høringer med Sametinget.

Arne L. Haugen

Arne L. Haugen

Foto: Morten Andersen / NRK

– Konsultasjoner er gjennomført, og partene har ikke klart å bli enige, sier Haugen.

Komiteen mener det er nødvendig å få framdrift i saken med å få til de nødvendige tilpasningene av reintallet i forhold til den økologiske bærekraftig, innenfor de samiske reindriftsområdene.,

– Vi har ingen tid å miste for å komme i gang med de prosessene, sier han.