Hopp til innhold

Vil ikke ha andre vindkraftselskap til Finnmark – eget selskap har førsteretten

Bare finnmarkingenes kraftselskap kan få arealer til å bygge vindkraftverk i fylket. Andre selskap risikerer og måtte be om hjelp fra staten for å slippe til. Loga sámegillii.

Jan Olli

AVTALE: Jan Olli er direktør i Finnmarkseiendommen.

Foto: Harry Johansen

Direktør Jan Olli i fylkets største grunneier – Finnmarkseiendommen (FeFo) – er den som til daglig har hånd om 95 prosent av arealene.

Hit vil flere selskap komme for å bygge vindanlegg. Men å få tillatelse til å stikke spaden i finnmarksjorda kan bli en utfordring.

Årsak:

Finnmark Kraft AS har fått eksklusiv førsterett til arealer til all vind- og vannkraft i fylket.

FeFo er selv en av eierne av selskapet.

– Til nytte for finnmarkingene

FeFo-direktøren bekrefter at det foreligger en opsjonsavtale.

– Formålet med avtalen er at dersom det bygges vindkraftverk i Finnmark, så skal det være lokale selskap som eier disse. Overskudd fra disse anleggene må komme til nytte for finnmarkingene, sier Olli til NRK.

Per Erik Ramstad er styreleder i Finnmark Kraft AS.

For ham er det viktig at verdiene som vinden kan skape, blir i fylket.

Per Erik Ramstad

– FeFo tok initiativ til Finnmark Kraft AS for å få kontroll på sine arealer.

– De hadde mistet arealer til det første vindkraftverket på Nordkyn, og de så at hvis verdiene skal bli igjen i Finnmark, så må man gjøre noe selv, forklarer Ramstad til NRK.

FOTO: Nils John Porsanger/NRK

Nå er oppmerksomheten igjen rettet mot Nordkinnhalvøya. I dag eier og driver Statkraft et vindkraftverk i Lebesby kommune.

Behovet for kraft gjør det nødvendig å bygge ut «Mer av alt – raskere» , mener energikommisjonen som la fram sin rapport 1. februar.

Vindkraftverk under planlegging i kommunene Lebesby og Gamvik.

Davvi vindkraftverk. Tiltakshaver: Grenselandet AS som eies av St1 Norge AS.

Digermulen vindkraftverk. Tiltakshaver: Fred. Olsen Renewables AS/Finnmark Kraft AS.

Laksefjorden vindkraftverk. Tiltakshaver: Fred. Olsen Renewables AS/Finnmark Kraft AS.

Sandfjellet vindkraftverk. Tiltakshaver: St1 Norge AS.

Les også: Norge går mot kraftunderskudd: Vil gå hardest utover lommeboka i nord

Strømledninger. Tromsø. Arva.
Strømledninger. Tromsø. Arva.

Skal jobbe sammen

Finnmark Kraft AS har ikke hatt konkrete planer om vindkraft på Nordkinnhalvøya.

Men på tampen av 2021 ble Finnmark Kraft AS kontaktet av Fred. Olsen Renewables AS med ønske om samarbeid.

I utgangspunktet hadde Fred. Olsen meldt inn to prosjektet i Lebesby og Gamvik kommuner tidlig på 2000-tallet.

– For flere år siden samarbeidet vi med dem, og var veldig fornøyd. Vi har mye av den samme filosofien, forteller Per Erik Ramstad.

Nå starter det FeFo-eide selskapet arbeidet med å finne ut om de kan bygge sammen.

FeFo-direktør Jan Olli understreker at Finnmark Kraft AS ikke har sikret seg arealer fra grunneieren på forhånd selv om de har en opsjonsavtale.

– Vi kommer til å behandle og vurdere deres søknader på lik linje med andre søkere. Og kommer vi fram til at konsekvensene av vindkraftverkene er for store, spesielt for reindriftsnæringen, så vil vi gå imot, sier han.

Les også: Historisk rettssak: – Krever at bare samer skal eie Karasjok

Thoralf Henriksen og advokat Andreas Brønner
Thoralf Henriksen og advokat Andreas Brønner

Sier nei til andre allerede nå

St1 Norge AS vil også etablere vindkraftverk i Finnmark. Ambisjonen deres er å tilby kundene ren og billig energi.

– En fantastisk energiressurs, sier direktør for fornybar energi i selskapet, Thomas Hansen, om vinden i Lebesby og Gamvik.

At FeFo har gitt førsteretten til Finnmark Kraft AS, ønsker ikke St1 Norge AS å kommentere.

Thomas Hansen, St1 Norge AS

VIL INN: Thomas Hansen er direktør for fornybar energi i St1 Norge AS.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Hansen forteller at de har hatt flere samtaler med grunneieren.

– Vi har ikke noe avtale med FeFo. Det er aktuelt å diskutere dette etter at en eventuell konsesjon er gitt, sier han til NRK.

Om St1 og andre selskap får etablere vindkraftverk, avgjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En tillatelse kalles for konsesjon.

I tillegg må utbyggeren ha en grunneieravtale.

Vi håper jo å kunne inngå en avtale. Det er ingen ting fra vårt perspektiv som skulle forhindre at vi inngår en avtale, sier Hansen.

– Hva hvis FeFo sier nei?

Da får vi eventuelt ta det derfra, svarer direktøren.

FeFo-direktør Jan Olli sier de vil behandle alle saker som kommer, på en konkret og grundig måte.

Men samtidig viser han til opsjonsavtalen FeFo har med Finnmark Kraft AS.

– St1 er et selskap som ikke har tilhørighet til Finnmark. De har ingen avtale med oss, og de får heller ingen avtale med oss, sier Olli.

Uten grunneieravtale med FeFo kan selskapene som vil bygge, starte ekspropriasjon.

Dette innebærer at FeFo må gi ifra seg arealene mot en kompensasjon dersom ekspropriasjonen går igjennom hos myndighetene.

– Hvis staten ønsker å frarøve eiendom fra oss, har vi ingen mulighet til å stanse dette, sier Jan Olli.

St1 Norge-direktør Thomas Hansen sier han ikke ønsker å spekulere om en eventuell ekspropriasjon.

Vi har en god konstruktiv dialog med FeFo. Jeg tror vi skal greie å komme til en enighet, sier han til NRK.

Les også: Ánde Niillas frykter fjellene blir «turbinjungel»

Ánde Niillas Utsi
Ánde Niillas Utsi

– Rettferdiggjør ikke tapet

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) reagerer kraftig på at et selskap FeFo er deleier av, inngår samarbeid med et annet selskap.

Han mener FeFo dermed selv kan bli vindkraftutbygger.

– Med mål om å tjene mest mulig penger av de arealene som allerede er i bruk av andre, så vil jo det helt klart ikke være positivt for samiske brukere av naturen og den samiske kulturen generelt, sier Eira til NRK.

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) og olje- og energiminster Marte Mjøs Persen besøker Fosen i november 2021.

KRITISK: Sametingsråd Hans Ole Eira er kritisk til etablering av vindkraftverk i Finnmark. Her er han fotografert sammen med daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på Fosen i Trøndelag i november 2021.

Foto: INGRID LINDGAARD STRANDEN / NRK

Han mener det er bra at intensjonen er å beholde inntektene i Finnmark.

– Men det rettferdiggjør ikke det tapet som store deler av befolkningen vil lide som en følge av dette, svarer Eira.

Les også: Landbruksministeren lover å bringe reindriftas syn til regjeringen i Fosen-saken

– Veldig positivt

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) i Lebesby er svært positiv til lokalt eierskap.

– Dette styrker legitimiteten ved at større deler av verdiene som skapes, blir igjen i regionen. Disse kan brukes videre til å bygge våre samfunn. Gjennom Nordkyn kraftlag er også vi en av eierne, sier han til NRK.

Han mener også at et vindkraftverk har stor betydning for forsyningssikkerheten til Nordkyn.

Sigurd Kvammen Rafaelsen

POSITIV: Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen synes vindkraftprosjekt med lokalt eierskap er spennende og positivt.

Foto: Hanna Johre / NRK

– Ser du noen betenkeligheter med at et selskap hvor FeFo er blant eierne, ønsker å bygge vindkraftverk i et viktig reinbeiteområde?

– FeFo er en ansvarlig forvalter av arealene i Finnmark som har som mål å gi økt eierskap og bidra til næringsutvikling. Da ser jeg det som naturlig og positivt at man engasjerer seg i en bærekraftig utnyttelse av ressursene i Finnmark, svarer ordfører Rafaelsen.

Les også: Ny lov for vindkraft skal sikre kommunane «vetorett»

Haramsfjellet vindkraft
Haramsfjellet vindkraft

– Ingen god start

Prosjektleder i Fred. Olsen Renewables AS, Pål Gjesdal, sier samarbeid med en sterk lokal partner er en fordel. Begge ønsker å utvikle, bygge, drive og eie prosjekter, sier han.

Gjesdal innrømmer at de kan bli utfordrende å få til en dialog med de berørte reinbeitedistriktene.

I begynnelsen av desember i fjor da NVE arrangerte oppstartsmøte for vindkraftplanene, forlot reindriftssamene møtet.

– Vi håper den uheldige starten ikke skal være til hinder for en god prosess med begge distriktene. Vi har informert begge aktuelle reinbeitedistriktene om at Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS samarbeider, sier Gjesdal.

Les også: Fosen-dom kan ødelegge for forsoningsarbeid

Korte nyheter

 • Máŋggas boikohttejit Freia

  Máŋga fitnodaga leat dán vahkku dieđihan ahte sii heitet vuovdimis Freia-buktagiid. Dáid gaskkas leat earret eará girdifitnodagat SAS ja Norwegian, Strawberry hoteallat ja Norgga turistasearvi (DNT).

  Sivvan boikohttemii lea ahte Ukraina antikorrupšuvdnaeiseváldi almmuhii dán vahkku čáhppeslisttu fitnodagain mat veahkehit ruhtadit ruošša stáhtakássa. Freia eaiggát Mondelez lea okta dain.

 • Øker bemanningen i kampen mot fiskesmugling

  Tollvesenet øker bemanningen ved Narvik/Bjørnfjell tollstasjon for å forhindre smugling av fisk over grensa, skriver Fremover.

  Smugling av fisk er et utbredt problem. Utenlandske turister har lov til å ta med seg 18 kilo hvitfisk ut av Norge, men hvert år stoppes mange turistfiskere med for mye fisk i bagasjen.

  For eksempel stoppet tollerne i Junkerdalen en bil med over 700 kilo fisk i mars.

  – Fisk er et satsingsområde for Tollvesenet, sier seksjonssjef ved tollstasjonen Reidar Krogstad til Fremover.

  Dersom du blir stoppet med for mye fisk på vei over grensa, er startboten på 8.000 kroner. Videre øker boten med 200 kroner per kilo.

  – Men det virker som om bøtene ikke svir nok. Det mest absurde er at noen av de som blir tatt, betaler bøtene kontant. Når de kan cashe ut på den måten, er det fristende å tro at de gambler på at de kan bli tatt. Jeg tør ikke tenke på hvor mye de som ikke har blitt tatt ellers, har fått med seg ut av landet, sier Krogstad til avisen.

  Filetbeslag på Bjørnfjell tollsted
  Foto: Narvik tollsted
 • Topp nummer 9 for Kristin Harila

  Klatreren Kristin Harila og Tenjen Sherpa nådde toppen av verdens åttende høyeste fjell i natt. Manaslu i Nepal rager 8163 meter over havet, og er fjell nummer 9 i Harilas verdensrekordforsøk. Nå gjenstår fem topper over 8000 meter. Harila og laget hennes har fire måneder på seg til å slå den gamle rekorden, men de har allerede annonsert at de vil gjøre det på vesentlig kortere tid – kun tre måneder i alt.

  Kristin Harila, her i Katmandu tidligere denne måneden, siktet mot verdensrekord.
  Foto: Niranjan Shrestha / AP