Hopp til innhold

Vil ha flere unge med i kampen mot sjødeponi

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) inviterer andre ungdomspartier til å engasjere seg mot sjødeponi og gruvedrift i Repparfjorden.

Ánde Troten

Leder i NSR-U, Ánde Trosten mener det er viktig med brede ungdomsallianser i arbeidet for rene fjorder.

Foto: Piera Heaika Muotka

– Gruvedrift og sjødeponi truer vår felles framtid, og derfor er det viktig med brede ungdomsallianser. Det er jo nettopp vi, ungdommen, som skal leve her i framtida, sier leder i NSR-U, Ánde Trosten.

Håper på stort engasjement

Flere ungdomspartier har i løpet av de siste ukene vist støtte til protestene mot sjødeponi i Førdefjorden.

NSR-U berømmer ungdomspartienes engasjement for rene fjorder, og håper på et minst like stort engasjement mot sjødeponi og gruvedrift i Repparfjorden i Kvalsund.

– Jeg registrerer at AUF har skjønt noe som moderpartiet på Stortinget ikke har skjønt, og håper at de fremover vil få gjennomslag innen partiet for sitt syn på sjødeponi, sier han.

Nasjonal laksefjord

Miljødirektoratet ga i desember tillatelse til oppstart av gruvedrift i kobberforekomstene ved Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund.

Dette til tross for at gruva vil etableres i svært viktige beiteområder for reindrifta, samt at det også er gitt klarsignal for dumping av gruveslam i Repparfjorden, som i likhet med Førdefjorden også er en nasjonal laksefjord.

Invitert til Sametinget

Sametinget behandler denne saken i plenum kommende uke, og i den forbindelse har NSR-U kontaktet lederne av AUF, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, og Rød Ungdom med en oppfordring om å komme til Karasjok og Sametinget for å følge plenumsbehandlingen.

– I tillegg til å følge saken om gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni, vil et besøk til Sametinget også kunne gi ungdomspartiene et innblikk i samepolitikk samt hvordan samenes folkevalgte parlament fungerer.

Trosten mener at det viktig at ungdomspartiene også opparbeider seg kunnskap om hvilke konsekvenser gruvedrift vil påføre de samiske primærnæringene og det samiske samfunnet.

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)