Vil ha flere unge med i kampen mot sjødeponi

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) inviterer andre ungdomspartier til å engasjere seg mot sjødeponi og gruvedrift i Repparfjorden.

Ánde Troten

Leder i NSR-U, Ánde Trosten mener det er viktig med brede ungdomsallianser i arbeidet for rene fjorder.

Foto: Piera Heaika Muotka

– Gruvedrift og sjødeponi truer vår felles framtid, og derfor er det viktig med brede ungdomsallianser. Det er jo nettopp vi, ungdommen, som skal leve her i framtida, sier leder i NSR-U, Ánde Trosten.

Håper på stort engasjement

Flere ungdomspartier har i løpet av de siste ukene vist støtte til protestene mot sjødeponi i Førdefjorden.

NSR-U berømmer ungdomspartienes engasjement for rene fjorder, og håper på et minst like stort engasjement mot sjødeponi og gruvedrift i Repparfjorden i Kvalsund.

– Jeg registrerer at AUF har skjønt noe som moderpartiet på Stortinget ikke har skjønt, og håper at de fremover vil få gjennomslag innen partiet for sitt syn på sjødeponi, sier han.

Nasjonal laksefjord

Miljødirektoratet ga i desember tillatelse til oppstart av gruvedrift i kobberforekomstene ved Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund.

Dette til tross for at gruva vil etableres i svært viktige beiteområder for reindrifta, samt at det også er gitt klarsignal for dumping av gruveslam i Repparfjorden, som i likhet med Førdefjorden også er en nasjonal laksefjord.

Invitert til Sametinget

Sametinget behandler denne saken i plenum kommende uke, og i den forbindelse har NSR-U kontaktet lederne av AUF, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, og Rød Ungdom med en oppfordring om å komme til Karasjok og Sametinget for å følge plenumsbehandlingen.

– I tillegg til å følge saken om gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni, vil et besøk til Sametinget også kunne gi ungdomspartiene et innblikk i samepolitikk samt hvordan samenes folkevalgte parlament fungerer.

Trosten mener at det viktig at ungdomspartiene også opparbeider seg kunnskap om hvilke konsekvenser gruvedrift vil påføre de samiske primærnæringene og det samiske samfunnet.