NRK Meny
Normal

Jubler over at regjeringen vil etablere villakssenter i Tana

Regjeringen vil etablere fire villakssentre i Norge, et av dem i Tana. Ordfører i Tana Frank Ingilæ jubler.

Frank Ingiæ

Tana-ordfører Frank Ingilæ

Tana kommune har i lang tid jobbet med opprettelse av et elvesamisk senter i Tana, såkalt Joddu kompetansesenter som har som formål å fremme og dokumentere laksefiske og elvsamisk kultur. Derfor er Tana-ordføreren veldig glad over at det nå er bevilget penger til villakssentere, hvor av et skal være i Tana.

– Det er vi veldig, veldig glad for, og det er sannelig på tide. Det har vært jobbet i veldig mange år for å få på plass et villakssenter for den nordatlantiske villaksen. Det er den viktigste laksestammen i Europa og grunnlaget for at vi har villaks i Norge. Det at vi nå ser ut til å få på plass et laksesenter i Tana, i samarbeid med andre villakssentere i Norge, er veldig bra.

Bedre forvaltningen av villaksstammen

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet ble forrige fredag enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015. De har avsatt 35 millioner kroner til posten kalking villaks på statsbudsjettet for 2015. Under denne posten er villakssentrene.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Foto: Mette Ballovara/NRK

– Disse pengene er avsatt for at vi skal etablere villakssentere i Tana, Namsos, Lærdal og på Sørlandet. Det som er uklart er hvor mye midler som blir avsatt spesifikt i 2015 og fordelingen av de 35 millioner kroner. I forhold til det må det gjøres en jobb i Energi- og miljøkomiteen, før det endelige vedtaket i Stortinget. Men at vi skal jobbe videre med villakssentere, er det ingen tvil om.

Det sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen. Det er Venstre som har jobbet for å få dette med i statsbudsjettet.

– Vi mener at det kan være et viktig bidrag til å få en bedre forvaltning av villaksstammen, at de ulike aktørene og interessegruppene kan jobbe sammen i et villakssenter, og at man i større grad kan trekke i samme retning.

– Tanavassdraget viktig

Elvestuen sier at det kan være et viktig bidrag til en styrket villaksstamme i den enkelte elv.

– Vi har god erfaring med villreinsenterne, som er etablert i Norge tidligere. Formålet er å få noe av den samme effekten ved etablering av villakssentere.

– Hvorfor vil dere etablere et villakssenter i Tana?

– Fordi Tanavassdraget er så viktig både i norsk og internasjonal sammenheng, det er komplisert med mange interessegrupper og vi trenger et villakssenter for å bidra til å få en bedre lokal forvaltning, sier Elvestuen.

Tana-ordfører Frank Ingilæ ser mange fordeler ved et villakssenter i Tana.

Den første nytten jeg ser at man kan få et sterkere fagmiljø lokalt, som har fokus på Tana-laksen, samfunnet rundt, den samiske kulturen som er bygd opp rundt høstingen av laksen og ikke minst at man kan få en god forvaltning av laksen basert på kunnskapen i et slikt senter, sier Tana-ordfører Frank Ingilæ.