Vil bli samisk

For halvannet år siden startet Hattfjelldal kommune forprosjektet hvor de skulle finne ut om de skal søke om å komme med i det samiske språkforvaltningsområdet.

Hattfjelldal rådhus

Hattfjelldal eller Aarborte på samisk, søker om å komme med i det samiske språkforvaltningsområdet.

Foto: Billy Jacobsen

Onsdag gikk Hattfjelldal kommunestyre inn for at de skal søke om å komme med i det samiske språkforvaltningsområdet, og det var et enstemmig kommunestyre som bestemte seg for å sende søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ordfører i Aarborte eller Hattfjelldal, Asgeir Almås, er glad kommunestyret fulgte rådet fra arbeidgruppen som var nedsatt for å se hva de skal gjøre for å komme med i det samiske språkforvaltningsområdet.

– Vi er jo en samisk kommune, derfor er jeg glad vi nå sender denne søknaden, sier Almås.

For første gang ble kommunestyremøtet holdt på det sørsamiske kultursenteret Sijti Jarnge.

Vurdere søknaden

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, kan ikke si noe om hva de vil gjøre med de kommunene som ønsker å søke om å komme med i det samiske språkforvaltningsområdet.

– Det er interessant at nye kommuner tar initiativ til å søke, så får vi vurdere hva vi gjør med det, sier Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

Sameminister Jan Tore Sanner

Sameminister Jan Tore Sanner kan ikke si noe om når Hattfjelldal kan være innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK


Ministeren kan ikke si noe om tidsperspektivet for når blant annet Hattfjelldal kan bli tatt med i det samiske språkforvaltningsområdet, Sanner ønsker å se søknaden først.

– Bra for det sørsamiske

Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for vedtaket som flertallet i Hattfjelldal kommunestyre når har tatt, når de søker om å bli innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet.

– Jeg kjenner godt til arbeidet som er gjort i Hattfjelldal kommune, for de har vært på besøk hos oss og presentert opplegget, derfor er dette stor for det sørsamiske området, sier Keskitalo.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Flere kommuner med

Sametinget ønsker også andre kommuner med i det samiske språkforvaltningsområdet, som betyr at de da tar språket på alvor samtidig som de får til et samarbeid med disse kommunene.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for vedtaket som er gjort i Hattfjelldal.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Når nye kommuner har kommet med i det samiske språkforvaltningsområdet, har det fulgt med ekstra midler for det fra regjeringen, forklarer Aili Keskitalo, som også forventer at det skal skje i fremtiden.

Være med i 2016

Hattfjelldal kommunestyre håper at søknaden skal være godkjent fra januar 2016. Høsten 2013 ble det satt en arbeidsgruppe i kommunen som skulle utrede hva som må til for at de skal kunne medlemskap, og hvilke konsekvenser medlemskapet vil gi.

Arbeidsgruppa har sett på utredningen som Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag har gjort, som ble innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet 1. januar 2013.Korte nyheter

 • Bissehan gumppebivddu

  Beahčeveajis, Nuorta-Finnmárkkus, leat dál gaskaboddosaččat bissehan gumppebivddu. Nu dadjá bivdojođiheaddji Gaute Hallen. Muhtun gumppe galgá speadjan bohccuid ja goddán guhtta bohcco. Ja lea máŋga vahkku aige go lea borgan Beahčeveajis, ja nu ii leat doarvái muohta vai besset guorrat gumppe luottaid, dadjá Hallen.

  Ulv i buffersona i Rendalen
  Foto: Innlandet bondelag
 • Koronapasieanttalohku njiedja

  Koronapasieanttaid lohku geat leat buohcciviesuin njiedja dál. Nu dieđiha Álbmotdearvvašvuođainstituhtta Aftenposten áviisii. Erenomážit vuorraset olbmo lohku njiedja, ja instituhtta jáhkká lohku njiedja go máŋggas leat bijahan goalmmát koronaboahku. Ja measta gávcci, logi olbmos geat leat badjel 75 jagi leat bijahan goalmmát boahku.

  Isolat, Sykehuset Østfold, Kalnes.
Infeksjonsmedisin, døgnområde 2.
  Foto: Heidi Gomnæs
 • Sáhttet čavget koronadoaibmabijuid

  Dán vahkkus sáhttet fas čavget koronadoaibmabijuid. Nu dadjá dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar Ingvild Kjerkol VG áviisii. Son lea fuolastuvvan go ožžot olu dieđuid das ahte omikronvirus leavvá máŋgga sajes Norggas. Kjerkol dadjá son sávvá buohkat sáhttet ávvudit juovllaid nu go dábálaččat, muhto ii mihkkege leat dál sihkar. Ráđđehus vuordá dál árvvoštallama Álbmotdearvvašvuođainstituhtas, das goas sáhttet fállat goalmmát boahku olbmuide. Otne bidjet daidda geat leat badjel 65 jagi nuppi boahku go lea mannan guhtta mánu.

  Munnbind
  Foto: Bergit Sønstebø Svendseid