Hopp til innhold

Vars: – Sametinget må tørre å prioritere bare Beaivváš samiske nasjonalteater

Parlamentarisk leder i Árja mener at situasjonen i det samiske nasjonalteatret Beaivváš er så prekært at noe drastisk må gjøres.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars (Árja) er bekymret for situasjonen i Beaivváš samiske nasjonalteater. Derfor mener hun at Sametinget må tenke utradisjonelt for å få regjering og storting til å forstå situasjonen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det samiske nasjonalteatret Beaivváš står i dag praktisk talt uten et eget teaterbygg og et passende sted for å øve og vise sine teaterstykker. Derfor må Sametinget tørre å si til regjeringen at av nye samiske kulturbygg til neste år, prioriteres bare utbygging av nytt teaterbygg. Bare på denne måten vil regjering og storting forstå hvor viktig dette er for det samiske folket, argumenterer Laila Susanne Vars.

Vars er selv fra Kautokeino, der Beaivváš helt siden teatret ble etablert i begynnelsen av 1980-tallet holdt til i leide lokaler i kulturhuset.

Lokalene er trange, utslitte, skadet av fukt og mugg, og ellers dårlig egnet til teaterdrift.

– Vi må sende ut sterke signaler til bevilgende myndigheter, argumenterer Vars.

– Ikke bra med dobbeltkommunikasjon

Sametingets plenum debatterte i dag Sametingets melding om samiske kulturinstitusjoner.

Debatten og selve meldingen viser klart at det står dårlig til med de fleste samiske kulturinstitusjonene, og at behovet for nye bygg er stor.

Saksordfører for denne saken er Tor Gunnar Nystad (NSR), og han er ikke enig med Vars om å prioritere bare Beaivváš-bygget til neste år.

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Saemien Sijte i Snåsa er i flere år blitt prioritert av Sametinget og vi er inne i en god dialog med regjeringen om midler til nybygg der. Hvis vi plutselig kommer med andre signaler, så vil regjeringen anse dette som dobbeltkommunikasjon fra vår side. Det vil ikke være særlig bra for noen parter, advarer Nystad.

Han mener at en bedre vei å gå er at 20 prosent av det som årlig bevilges på statsbudsjettet til nye kulturbygg, prioriteres til nye samiske kulturbygg.

– Behovet for nye kulturbygg rundt omkring i samiske områder er enormt, påpeker Nystad.

Får støtte fra Ap

Arbeiderpartiets sametingsgruppe uttaler at de vil ha sterke kulturinstitusjoner, som har forutsigbarhet, slik at de kan ivareta rollen som viktige samfunnsaktører i bevaring og utvikling av samisk kunst og kultur.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vibeke Larsen (Ap) sier hun er enig i strategien til Laila Susanne Vars.

– Dette har vi snakket om før, og jeg mener at vi er nødt til å sende ut sterke signaler til regjering og storting om hvor viktig Beaivváš er for Sametinget og det samiske folket. Situasjonen i Beaivváš er prekær og de trenger et nytt bygg veldig snart, sier Larsen.

Det tredje konkrete forslaget som kom under debatten, var å la staten overta ansvaret for alle samiske kulturinstitusjoner. Bak dette forslaget står Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket.

– Det samiske samfunn er ikke tjent med at Sametinget fungerer kun som en budbringer for statens dårlige politikk overfor samiske institusjoner, uttaler Kåven til NRK.

Korte nyheter

 • Girkoválggaid evttohaslisttut

  Čakčamánu 10 ja 11. beaivve dán jagi leat maid kirkoválggat Norggas mas 1200 searvegoddái jienastit áirasiid.

  Buot miellahtut Norgga girkus sáhttet jienastit dan jagi rájes go devdet 15 jagi.

  Dán jagi sáhttá maid jienastit ovddalgihtii jos geavaha BankID čovdosa dahje sullasaš beassamiid, ja dan sáhttá dahkat borgemánu 10. beaivve rájes ja čakčamánu 6. beaivve rádjai.

  Seamma áigge maid sáhttá jienastit áirasiid bismagodderáđiide.

  Nu go gieldda- ja fylkkadiggeválgii, galget evttohaslisttut leat siste ovdal diibmu 12;ii njukčamánu 31. beaivve, vahkku geahčen.

  Kirkevalget 2019
  Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK
 • Goddon riidduin Brasilas

  Unnimustá 13 olbmo leat jápmán Brasilas Rio de Janeiro gávpoga lahka, bolesa ja rihkolaččaid váldaleamis.

  Buot dat jápmán olbmot leat rihkolaččat, dieđihit bolesis. Válddahallan dáhpáhuvai duorastaga Sao Goncalo gávpogis.

  Boles dagai akšuvnna váldin dihte gitta navdon narkotihkkajoavkku jođiheaddji.

 • Márjjábeaivi maid dálkemearkabeaivi

  Ihttin, njukčamánu 25. beaivve lea sámi leavgabeaivi go dán jagi lea Márjjabeaivi dien beaivve alde.

  Beaivi lea nieida Márjjá muitobeaivi.

  Dálkemearkkaid hárrái dán beaivve de dádju, jos bivalda ja njázuda ovdal Márjjábeaivvi de šaddá Goavvegiđđa.

  Jos bivalda ja njázuda maŋŋá́ Márjjábeaivvi de šaddá oanehis giđđa ja sáhttá dulvat.

  Eará lea ahte jos borga dán beaivve, de šaddá buorre luossa- ja šaddojahki.

  Sámi leavga