Vurderer å la staten ta over samiske institusjoner

Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket skriver i en merknad at staten bør ta over institusjoner som samiske museer og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

Toril Bakken Kåven snakker i mikrofon på Sametinget

Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) mener at nasjonale politikere må svare for samiske institusjoner.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Sametinget bør vurdere å la staten ta overta ansvaret for institusjonene, slik at de kommer inn på nasjonale budsjetter, skriver Nordkalottfolket i sin merknad.

I plenum ble Sametingsmelding om samiske kulturinstitusjoner tatt opp til debatt.

Målet er å komme fram til en overordnet politikk for institusjoner som Saemien Sijte, Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, RiddoDuottar Museat, og alle de andre samiske kulturinstitusjonene.

Vil at nasjonale politikere må svare

Dersom disse blir overført til staten mener Nordkalottfolket at reduksjoner til samiske institusjoner vil komme tydeligere frem.

– Og de nasjonale politikerne vil måtte svare for det. Det samiske samfunn er ikke tjent med at Sametinget fungerer kun som en budbringer for statens dårlige politikk ovenfor samiske institusjoner, skriver Nordkalottfolket videre i merknaden.

Beaivváš, teaterstykket Hevn

For å demonstrere forholdene i Beaivváš, tok skuespillere og arbeidere dette bildet av seg selv. Nordkalottfolket tror at slike forhold vil komme tydeligere fram dersom staten tar over finansieringen.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

Ber om klarere prioritering

Et annet kontroversielt innlegg kom fra Árjas Laila Susanne Vars. Hun tok til ordet for at Sametinget må våge å prioritere:

– Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš er ikke bare for Kautokeino, men for hele Sápmi, vi må tørre å prioritere.Derfor foreslår Árja å ha bare én sak som man fokuserer på til neste års statsbudsjett, nemlig Beaivváš.

Også Per Mathis Oskal fra Arbeiderpartiet stilte spørsmål ved om Sametinget skal fortsette å gi penger til alle.

– Jeg frykter at folk vil miste interessen for Sametinget, når man ser at Sametinget ikke klarer å nå sine mål. Så man må spørre om man bør fortsette å spe ut penger til alle.

Korte nyheter

  • Ii jáhke sámegiela vuoruhit

    Gielddat eai berrešii beassat válljet eret sámegiela. Dan oaivvilda Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda plána, ekonomiija ja kulturlávdegotti fylkaráđđi, guovddášbellodaga Anne Torill Eriksen Balto. Son ii jáhke sámegiella vuoruhuvvot jos giellaealáskuhttingielddat ja gávpotgielddat geain lea ovddasvástádus sámegillii, besset válljet vástidit geavaheddjiidasaset dárogillii. -Dát gielddat galggašedje leat geatnegahtton vástidit sámegillii, oaivvilda Balto.

    Anne Toril Eriksen Balto
    Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK