Vårens vakreste eventyr minutt for minutt

Hver vår starter reindriftsgruppene flyttingen av reinflokkene fra vinterbeitene på innlandet til sommerbeitene ved kysten. I år kan seerne følge vårflyttingen minutt for minutt.

Giđđajohtin 2016 Bávttajogas Fálai.

VÅRFLYTTING: Filmet under fjorårets vårflytting, hvor NRK var med. Foto og klipp: Bengt Roger Kåven.

Seerne kan følge vårflyttingen både via TV og via vår nettside. I programmet følger NRK flyttingen til reinbeitedistrikt 20 Kvaløy/Fálá fra vinterbeitene i Bávttajohka ved Øvre Anárjohka til sommerbeitene på Kvaløya i Vest-Finnmark.

─ Vårflyttingen starter 18. april, om beitene, føret og været er på vår side, forteller Edmund Johannes Grønmo, i NRK Sápmi.

Johtingeaidnu - Flytteleie

Flyttelei: Flytteleia er omtrent 170 kilometer fra vinterbeitet ved Bávttajohka til sommerbeitet på Kvaløya.

Foto: NRK Sápmi

Grønmo fulgte distriktsleder i Kvaløy reinbeitedistrikt, Aslak Ante Sara, under vårflyttingen i fjor.

– Vi ville først og fremst undersøke om det i det hele tatt var mulig å gjennomføre en TV-sending fra vårflyttingen. Vårt mål er at hele sendingen går direkte og vil gå over en hel uke. Den største utfordringen i dette prosjektet vil være at der ikke er sendeforhold langs hele flytteleia, men det er noe vi fortsatt jobber med, sier Grønmo.

Bohccot livvájit

Reinen bestemmer: -Vi følger reinsdyra, det er reinsdyta som bestemmer programmet, sier Edmund J Grønmo.

Foto: Edmund J Grønmo / NRK Sápmi

Spesielt prosjekt med særskilte løsninger.

– Vi følger flyttingen ved hjelp av droner. Før jul gjorde vi prøveopptak for å se hvordan Kvaløya-reinen reagerte med slike flyvende gjenstander over området. Vi undersøker også mulighetene for å feste et filmkamera på lederreinen, som alltid går fremst under flyttingen.

Portrett Edmund J Grønmo

Utforsker tekniske løsninger: NRK Sámi Edmund Johannes Grønmo. (Vuorkágovva).

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Vi har fått utprøve muligheten for et mindre kamera festet i reinens seletøy, forteller Grønmo.

Sakte-TV forundrer

Minutt for minutt TV-programmet kalles også for sakte-TV. Det første programmet sakte-TV, var programmet "Bergensbanen minutt for minutt, som ble sendt i 2009.

Thomas Hellum

Kom med ideen om sakte-TV: Thomas Hellum.

Foto: Ole Kaland / NRK

Det er NRK Hordalands fotograf Thomas Hellum som kalles for sakte-TV-ens far.

– Sakte-TV tanken ble unnfanget i kantina i Bergen. Den første tanken var at det skulle lages et radioprogram, men den tanken ble etter hvert lagt vekk. Etter hvert gikk tankene inn på hvilke fortellinger av dette slaget det ville være mulig å vise på TV, men vi lo godt av forslagene som ble fremmet, fordi de da ble oppfattet som lite gjennomførbart, men de er nå produsert.

Vi hadde nok ikke ventet så stor interesse for denne type TV i Norge, mens man rundt omkring i verden opplever en forundring over at det er mulig å lage TV på denne åten, sier Hellum.

Fra produksjonen av "Bergensbanen minutt for minutt" har NRK produsert ytterligere 15 programmer, hvor seerne får oppleve det som skjer der og da i direktesendt TV.

Vuojahit nuori badjel

SVØMMER: Kvaløya reinbeitedistrikt svømmer over sundet til sommerbeitedistriktet med sin reinflokk.

Foto: Edmund J Grønmo / NRK Sápmi

– Vårflytting passer veldig bra til å bli vist som sakte-TV. Seerne får bli med på denne spesielle reisen gjennom TV. Det er fredelig samtidig som alt kan skje. Det vil nok kanskje ikke skje noe stort, som eller i livet at det ikke skjer noe stort og uforutsett. Men man kan jo aldri være helt sikker, og dette er jo sakte-TV, avslutter Hellum.