Slik blir Sametinget de neste fire årene

Samtlige stemmer i sametingsvalget er opptalt. Valgdeltakelsen er 68,6 prosent. NSR får 17 representanter, og Nordkalottfolket får ni.

NRK Válggat bohtosat

ÅPNING: 20. oktober samles de nye samtingsrepresentantene i Karasjok.

Foto: NRK

Østre | Ávjovárri | Nordre | Gáisi | Vesthavet | Sørsamisk | Sør-Norge | Mandatfordeling | Partioppslutning

Mandatfordelingen er nå endelig, samtlige av stemmene er opptalt.

Siste stemme ble telt 23. september klokken 15:50, ifølge Valgdirektoratets sider.

Nå er det 23 menn og 16 kvinner på Sametinget. Gjennomsnittsalderen er 47,9 år for alle representantene. «Sametingsmannen» er 50,2 år, mens «sametingskvinnen» er 44,1 år.

Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Østre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

491

25.9

Bb/Ap

428

22.6

Nordkalottfolket

264

13.9

Gb/Sp

237

12.5

Árja

183

9.7

SáB/SaP

79

4.2

Olgeš/Høyre

76

4.0

Frp

70

3.7

SFF

67

3.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Antall stemmeberettigede: 2556

Opptalte stemmer: 1930

Fremmøteprosent: 75,5 prosent

Blanke stemmer: 35

Forkastede stemmer: 3

Ávjovárri válgabiire/valgkrets

Čieža áirasa/Sju representanter.

Ávjovárri

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

712

25

Nordkalottfolket

498

17.5

Gb/Sp

331

11.6

Johttisám./Flyttsam.

329

11.5

Bb/Ap

282

9.9

SáB/SfP

189

6.6

Dálon./Fastbo.

189

6.6

Árja

182

6.4

Olgeš/Høyre

88

3.1

Frp

51

1.8

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3768

Opptalte stemmer: 2888

Fremmøteprosent: 77,3 prosent

Blanke stemmer: 37

Forkastede stemmer: 3

Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Nordre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

Nordkalottfolket

778

36.5

NSR

441

20.7

Bb/Ap

315

14.8

Frp

208

9.7

Gb/Sp

157

7.4

Olgeš/Høyre

86

4.0

Árja

75

3.5

SáB/SfP

74

3.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3114

Fremmøteprosent: 69,8 prosent

Blanke stemmer: 40

Forkastede stemmer: 9

Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Gáisi

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

695

37.9

Nordkalottfolket

315

17.2

Bb/Ap

242

13.2

Gb/Sp

175

9.5

Frp

118

6.4

Árja

105

5.7

SáB/SfP

66

3.6

SFF

64

3.5

Olgeš/Høyre

53

2.9

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3136

Fremmøteprosent: 64,7

Blanke stemmer: 38

Forkastede stemmer: 0

Viestarmera válggabijrra/Vesthavet valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Vesthavet

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

422

41.6

Nordkalottfolket

132

13

Bb/Ap

132

13

Gb/Sp

109

10.7

Olgeš/Høyre

103

10.1

SáB/SfP

49

4.8

Frp

39

3.8

SFF

29

2.9

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 2171

Fremmøteprosent: 65,3

Blanke stemmer: 15

Forkastede stemmer: 0

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/ Sørsamisk valgkrets

Njeallje áirasa/Fire representanter

Sørsamisk valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

525

53.7

Bb/Ap

202

20.7

Nordkalottfolket

93

9,5

Gb/Sp

79

8.1

Olgeš/Høyre

48

4.9

Frp

30

3.1

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 1520

Fremmøteprosent: 66,5

Blanke stemmer: 21

Forkastede stemmer: 10

Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Sør-Norge

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

908

35.3

Bb/Ap

392

15.2

Nordkalottfolket

379

14.7

SáB/SfP

295

11.5

Árja

189

7.3

Gb/Sp

171

6.6

Frp

123

4.8

Olgeš/Høyre

115

4.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 4276

Fremmøteprosent: 61,6

Blanke stemmer: 60

Forkastede stemmer: 13

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK