Slik er Sametinget akkurat nå

93 prosent av stemmene er opptalt. Valgdeltakelsen er 68,8 prosent. NSR ligger an til å få 17 representanter, og Nordkalottfolket har ni.

NRK Válggat bohtosat

ÅPNING: 20. oktober samles de nye samtingsrepresentantene i Karasjok.

Foto: NRK

Østre | Ávjovárri | Nordre | Gáisi | Vesthavet | Sørsamisk | Sør-Norge | Mandatfordeling | Partioppslutning

Mandatfordelingen er fortsatt foreløpig.

Dette er situasjonen når 93,2 prosent av stemmene er talt opp.

I valgkretsene Østre, Ávjovárri, Nordre, Vesthavet og Sørsamisk er 100 prosent av stemmene opptalte.

Nå er det 23 menn og 16 kvinner på Sametinget. Gjennomsnittsalderen er 47,9 år for alle representantene. «Sametingsmannen» er 50,2 år, mens «sametingskvinnen» er 44,1 år.

Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Østre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

445

25.8

Bb/Ap

389

22.5

Nordkalottfolket

233

13.5

Gb/Sp

217

12.6

Árja

174

10.1

SáB/SaP

87

5

Olgeš/Høyre

70

4.1

Frp

63

3.7

SFF

47

2.7

100 prosent av stemmene er opptalte.

Antall stemmeberettigede: 2556

Opptalte stemmer: 1930

Fremmøteprosent: 75,5 prosent

Blanke stemmer: 35

Forkastede stemmer: 3

Ávjovárri válgabiire/valgkrets

Čieža áirasa/Sju representanter.

Ávjovárri

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

712

25

Nordkalottfolket

498

17.5

Gb/Sp

331

11.6

Johttisám./Flyttsam.

329

11.5

Bb/Ap

282

9.9

SáB/SfP

189

6.6

Dálon./Fastbo.

189

6.6

Árja

182

6.4

Olgeš/Høyre

88

3.1

Frp

51

1.8

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3768

Opptalte stemmer: 2888

Fremmøteprosent: 77,3 prosent

Blanke stemmer: 37

Forkastede stemmer: 3

Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Nordre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

Nordkalottfolket

730

37.1

NSR

410

20.8

Bb/Ap

288

14.6

Frp

190

9.6

Gb/Sp

140

7.1

Olgeš/Høyre

80

4.1

Árja

69

3.5

SáB/SfP

62

3.1

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3114

Fremmøteprosent: 69,8 prosent

Blanke stemmer: 40

Forkastede stemmer: 9

Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Gáisi

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

685

38

Nordkalottfolket

312

17.3

Bb/Ap

234

13

Gb/Sp

174

9.7

Frp

116

6.4

Árja

103

5.7

SáB/SfP

66

3.6

SFF

62

3.4

Olgeš/Høyre

51

2.9

99,9 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3136

Fremmøteprosent: 62,7

Blanke stemmer: 33

Forkastede stemmer: 0

Viestarmera válggabijrra/Vesthavet valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Vesthavet

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

422

41.6

Nordkalottfolket

132

13

Bb/Ap

132

13

Gb/Sp

109

10.7

Olgeš/Høyre

103

10.1

SáB/SfP

49

4.8

Frp

39

3.8

SFF

29

2.9

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 2171

Fremmøteprosent: 65,3

Blanke stemmer: 15

Forkastede stemmer: 0

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/ Sørsamisk valgkrets

Njeallje áirasa/Fire representanter

Sørsamisk valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

424

56.7

Bb/Ap

147

19.7

Nordkalottfolket

75

10

Gb/Sp

52

7

Olgeš/Høyre

26

3.5

Frp

24

3.2

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 1520

Fremmøteprosent: 66,5

Blanke stemmer: 21

Forkastede stemmer: 10

Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Sør-Norge

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

632

35.7

Nordkalottfolket

275

15.5

Bb/Ap

269

15.2

SáB/SfP

194

10.9

Gb/Sp

126

7.1

Árja

120

6.8

Olgeš/Høyre

81

4.6

Frp

75

4.2

74 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 4276

Fremmøteprosent: 64,5

Blanke stemmer: 33

Forkastede stemmer: 0