Hopp til innhold

Slik blir Sametinget de neste fire årene

Samtlige stemmer i sametingsvalget er opptalt. Valgdeltakelsen er 68,6 prosent. NSR får 17 representanter, og Nordkalottfolket får ni.

NRK Válggat bohtosat

ÅPNING: 20. oktober samles de nye samtingsrepresentantene i Karasjok.

Foto: NRK

Østre | Ávjovárri | Nordre | Gáisi | Vesthavet | Sørsamisk | Sør-Norge | Mandatfordeling | Partioppslutning

Mandatfordelingen er nå endelig, samtlige av stemmene er opptalt.

Siste stemme ble telt 23. september klokken 15:50, ifølge Valgdirektoratets sider.

Nå er det 23 menn og 16 kvinner på Sametinget. Gjennomsnittsalderen er 47,9 år for alle representantene. «Sametingsmannen» er 50,2 år, mens «sametingskvinnen» er 44,1 år.

Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Østre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

491

25.9

Bb/Ap

428

22.6

Nordkalottfolket

264

13.9

Gb/Sp

237

12.5

Árja

183

9.7

SáB/SaP

79

4.2

Olgeš/Høyre

76

4.0

Frp

70

3.7

SFF

67

3.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Antall stemmeberettigede: 2556

Opptalte stemmer: 1930

Fremmøteprosent: 75,5 prosent

Blanke stemmer: 35

Forkastede stemmer: 3

Ávjovárri válgabiire/valgkrets

Čieža áirasa/Sju representanter.

Ávjovárri

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

712

25

Nordkalottfolket

498

17.5

Gb/Sp

331

11.6

Johttisám./Flyttsam.

329

11.5

Bb/Ap

282

9.9

SáB/SfP

189

6.6

Dálon./Fastbo.

189

6.6

Árja

182

6.4

Olgeš/Høyre

88

3.1

Frp

51

1.8

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3768

Opptalte stemmer: 2888

Fremmøteprosent: 77,3 prosent

Blanke stemmer: 37

Forkastede stemmer: 3

Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Nordre valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

Nordkalottfolket

778

36.5

NSR

441

20.7

Bb/Ap

315

14.8

Frp

208

9.7

Gb/Sp

157

7.4

Olgeš/Høyre

86

4.0

Árja

75

3.5

SáB/SfP

74

3.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3114

Fremmøteprosent: 69,8 prosent

Blanke stemmer: 40

Forkastede stemmer: 9

Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Gáisi

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

695

37.9

Nordkalottfolket

315

17.2

Bb/Ap

242

13.2

Gb/Sp

175

9.5

Frp

118

6.4

Árja

105

5.7

SáB/SfP

66

3.6

SFF

64

3.5

Olgeš/Høyre

53

2.9

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 3136

Fremmøteprosent: 64,7

Blanke stemmer: 38

Forkastede stemmer: 0

Viestarmera válggabijrra/Vesthavet valgkrets

Vihtta áirasa/Fem representanter.

Vesthavet

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

422

41.6

Nordkalottfolket

132

13

Bb/Ap

132

13

Gb/Sp

109

10.7

Olgeš/Høyre

103

10.1

SáB/SfP

49

4.8

Frp

39

3.8

SFF

29

2.9

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 2171

Fremmøteprosent: 65,3

Blanke stemmer: 15

Forkastede stemmer: 0

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/ Sørsamisk valgkrets

Njeallje áirasa/Fire representanter

Sørsamisk valgkrets

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

525

53.7

Bb/Ap

202

20.7

Nordkalottfolket

93

9,5

Gb/Sp

79

8.1

Olgeš/Høyre

48

4.9

Frp

30

3.1

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 1520

Fremmøteprosent: 66,5

Blanke stemmer: 21

Forkastede stemmer: 10

Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Guhtta áirasa/Seks representanter.

Sør-Norge

Bellodat/parti

Jienat/stemmer

%

NSR

908

35.3

Bb/Ap

392

15.2

Nordkalottfolket

379

14.7

SáB/SfP

295

11.5

Árja

189

7.3

Gb/Sp

171

6.6

Frp

123

4.8

Olgeš/Høyre

115

4.5

100 prosent av stemmene er opptalte.

Stemmeberettigede: 4276

Fremmøteprosent: 61,6

Blanke stemmer: 60

Forkastede stemmer: 13

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)