Hopp til innhold

Váldon gitta

Odne vuddjojedje guhtta soalddáha biilii Parisas, Frankriikkas, ja dál lea okta almmái váldon gitta. Ođasdoaimmahat AP čállá ahte lea ain eahpečielggas leago dá biilla vuoddji. Politiijat leat dutkamin ášši.

Korte nyheter

 • Muohtti dahjege šlahtti muhttin báikkiide

  Davvi-Norggii dieđihuvvo olu arvi boahttevaš beivviid. Ja gaskaváhku boahtá muhtin báikkiide šlahtti dahjege muohtti.

  Dan čállet Meterologat Twitterii.

  Paraply i snøvær
  Foto: www.colourbox.no/ PHILIPPE Pauchet / PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD
 • Fem punkter på vei til forsoning, mener Norske kveners forbund

  Norske kveners forbund har laget en brosjyre, «Veien til forsoning i fem punkter», i forbindelse med framlegginga av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen torsdag. Punktene som må til er:

  – Medbestemmelse: Egen statssekretær og eget direktorat for kvenske saker. Sikre retten til ressursgrunnlag for kvener. Styrke kvenske organisasjoner og frivillighet.

  –Språk: Sikre individuell rett til kvenskopplæring fra barnehage til universitet i hele landet. Styrke eksisterende og sikre etablering av nye språksentre. Økte insentiver for å lære kvensk.

  Kultur: Etablere stipendordning til kvenske kulturutøvere. Utvikling av kvensk kunst og kultur. Registrering og vern av kvenske kulturminner.

  Synlighet: Økt kunnskap om kvensk språk, kultur og tradisjoner. Økt synliggjøring av kvener via Statskanalen NRK. Styrke finansieringen av kvenske medier.

  Grensefolk: Økt samhandling med søsterfolk i Sverige og Finland. Ivaretakelse av felles kulturarv, språk og tradisjoner. Forskning på felles historie.

 • Ođđa dutkamuš galgá nannet sámegieloahpahusa

  Dál áigot viđa Norgga universitehta dutkit buoredit sámi mánáid dili SpedAims Váibmogiella -dutkanprošeavtta bokte.

  – Sihkkarastin dihtii pedagogalaš fálaldagaid kvalitehta maiddái sámi mánáide Norggas, de lea sihke lunddolaš ja dárbbašlaš ahte gávdno iešheanalis dutkan mii dahkko min riikka golmma almmolaš sámegiela várás, lohká dutkanbargguid jođiheaddji, Davvi universitehta pedagogihkkaprofessor Bjørg Mari Hannås.

  SpedAims Váibmogiella -dutkanprošeavttas guorahallet movt sii iešguđet láhkái sáhttet doarjut sámi mánáid, gielalaš, fágalaš ja sosiálalaš oahppan- ja ovdánanvejolašvuođaid Norggas. Guorahallan fátmmasta mánáid sihke davvisámegielat, julevsámegielat ja lullisámegielat birrasiin ja guovlluin.