NRK Meny
Normal

Utvalgsmedlem slakter Utøya-rapporten til Kontrollutvalget i Karasjok

Thoralf Henriksen mener kontrollutvalgets egen Utøya-rapport preges av inhabilitet og store feil.

Thoralf Henriksen

Thoralf Henriksen anbefaler Karasjok kommunestyre om å forkaste kontrollutvalgets rapport under torsdagens møte.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

– Store feil ble begått i granskingen av Karasjoks Utøya-midler, og en av dem som ledet arbeidet, var inhabil uten å orientere Kontrollutvalget om det, sier Thoralf Henriksen til ABC Nyheter.

Karasjok kommune ble berørt av tragedien etter 22. juli 2011, hvor 12 ungdommer med sine familier ble direkte berørt. Kommunen har mottatt vel 2,55 millioner kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen over tre år til psykososial oppfølging av berørte etter tragedien.

Krangelen om hvor 2,55 millioner kronene ble av, ser ikke ut til å ta noen ende.

Nå rykker et av medlemmene i kommunens Kontrollutvalg ut med kraftige anklager mot Kontrollutvalgets rapport om saken.

Kontrollutvalget fant tidligere i år ut at kun 400.000 av de 2,55 millioner kroner kom ungdommene til gode.

– Må ansvarliggjøres

Henriksen og de øvrige medlemmene, som satt i Kontrollutvalget fram til høstens valg, besluttet framgangsmåten etter enstemmig vedtak i mars og mai.

Men der tar også enigheten slutt.

Tore-Jan Gjerpe

INHABIL? Tore-Jan Gjerpe

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Henriksen anbefaler nå at Karasjok kommunestyre i sitt møte torsdag skal forkaste granskingsrapporten.

– Jeg anbefaler ikke at kommunestyret tar til etterretning denne rapporten. Jeg har fått bekreftet at en av Kontrollutvalgets medlemmer som ble satt til å lede arbeidet, Tore-Jan Gjerpe, instruerte revisoren som ble hyret inn, om hva hun skulle spørre kommunens ansatte om, hevder Henriksen.

Benekter påstandene

Tore-Jan Gjerpe som sammen med Kontrollutvalgets daværende leder Ingvald Laiti ble utnevnt av utvalget til å lede arbeidet med granskingen, er oppgitt over anklagene fra Henriksen.

– I forbindelse med revisjonsarbeidet lagde Laiti og jeg et forslag til design for undersøkelsen, inkludert en intervjuguide over temaer vi la fram til drøfting med revisor, forklarer Gjerpe til ABC Nyheter.

– Utvalget ble orientert om at vi skulle lage det. Det er innlysende at denne revisoren måtte få vite av oppdragsgiver, oss, hva hun skulle finne ut av, sier Gjerpe.