Utmål gir ikke rett til drift

Utmål gir enerett til minerale forekomster, men ikke rett til utvinning av disse.

Stor gravemaskin
Foto: NRK

Wega Mining A/S søknad om utmål til gruvedrift i Repparfjord, betyr at de ønsker enerett til forekomstene.

Det betyr ikke at selskapet får et ja til å starte med utvinning eller drift av forekomstene.

Underdirektør i Bergvesenet, Bård Dagestad i studio.

FOTO: Bård Dagestad, underdirektør i Bergvesenet.

Foto: Per Kristian Johansen / NRK

Utmål før drift

Underdirektør Bård Dagestad i Bergevesenet sier at innvilgelse av utmål ikke innebærer at det gis tillatelse til drift eller inngrep i områdene hvor utmålet gis.

– Inngrepstillatelse kan først innvilges når det kan sannsynliggjøres drivverdige forekomster og at utmål er gitt. Vanligvis har selskapene undersøkt mineraler i mange år før de søker om utmål, sier Dagestad.

HØR: Bård Dagestad

979 letesøknader

Dagestad sier at Bergvesenet regner med flere utmålssøknader etter at flere selskaper har drevet med mutinger i flere år i Finnmark.

De siste tre årene er det søkt om 979 mutinger(leting) i Finnmark. Hovedsakelig etter gull og kopper. De fleste søker om mutinger i Kautokeino og Karasjok.

Runar Sjåstad

FOTO: Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Knut Sverre Horn

Forhastet nei fra Sametinget

Fylkesordfører Runar Sjåstad sier at Sametingets nei til Wega Mining A/S utmålssøknad er forhastet og uforståelig.

– Det virker som Sametinget har forhastet seg med å si nei all den tid utmål ikke gir rett til drift og det blir uforståelig når sametingspolitikere samtidig sier at de ikke er imot gruvedrift, sier Sjåstad.

Han håper at Sametinget vurderer på nytt Wega Minings utmålssøknad og gir et positivt svar.

HØR: Runar Sjåstad