NRK Meny
Normal

Staten og Sametinget i nye møter om mineralloven

Sametingets nei til ny minerallov fører til flere møter mellom Sametinget og staten.

Statsråd Andersen, president Olli og NSRs gruppeleder Keskitalo
Foto: Piera Balto / NRK

Nærings- og handelsminister, Dag Terje Andersen, har i et brev bedt om videre konsultasjoner mellom Sametinget og departementet.

Her er brevet

Sametingspresident Egil Olli er meget fornøyd med at Sametinget blir tatt alvorlig og mener han ikke har presset ministeren til nye konsultasjoner.

Egil Olli på talerstolen

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Godtar ikke ny lov

Olli har tidligere uttalt at han ikke ville anbefale Sametinget om å godta en ny minerallov hvis ikke Sametinget ble konsultert av mineralselskapene i virksomheter utenfor Finnmark fylke.

– Dette er hovedprinsippet til Sametinget sammen med et eget urfolksvederlag, sier Olli. Han vil ikke karaktisere brevet fra ministeren som en seier for Sametinget, men sier at han er veldig glad for at de ønsker videre konsultasjoner.

Sametinget kan si nei til mineralloven

Ikke press

Sametingspresidenten sier han var nødt til å klargjøre Sametingets syn på forslaget om den nye mineralloven og at han ikke ville anbefale den overfor Sametinget.

– Sametinget kan jo ikke godta en lov som ikke vil ivareta urfolks interessene og derfor sa jeg dette tidlig i konsultasjonene, sier Egil Olli.

HØR:Egil Olli