Urfolk får narko-myndighet i Canada

CANADA: Myndighetene i British Columbia gir lokale myndigheter og urfolksnasjoner myndighet til å nekte dyrking av hasj og marihuana på områder regulert for landbruksformål. Det er forventet at kanadiske myndigheter legaliserer bruk og dyrking av hasj og marihuana sommeren 2018.

Marihuana
Foto: NTB Scanpix