Slik gikk det sist i Tysfjord

1306 personer i Tysfjord stemte ved kommunevalget i 2003. Flest stemmer fikk Tverrpolitisk liste for Tysfjord og Kurt-Allan Nilsen ble ordfører.

Slik ble stemmene fordelt:

  • Tverrpolitisk liste for Tysfjord: 501 (38,4%)
  • Fellesliste for Høyre, KrF, Venstre og uavhengige: 497 (38,1%)
  • SV: 110 (7,1%)
  • Ungdomslista i Tysfjord: 105 (8%)
  • Arbeiderpartiet: 93 (7,1%)

TYSFJORD-VALGET 2003

1306 av de 1766 stemmeberettigede deltok. Fremmøteprosent: 74.

441 stemte på forhånd som utgjør 33,7%.

Representanter

Kommunestyret har 17 representanter. Etter valget i 2003 ble fordelingen slik (endringer i forhold til valget i 1999 i parantes):

  • Tverrpolitisk liste for Tysfjord: 7 (+7)
  • Felleslista H, KrF, V og uavh.: 7 (+7)
  • Ap: 1 (-1)
  • SV: 1 (-1)
  • Ungdomslista: 1 (+1) 

MER HISTORIKK