Dramatisk for Finnmarkskommisjonen

Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen sier manglende bevilgninger gjør deres arbeid vanskelig fremover.

Jon Gauslaa, leder for Finnmarkskommisjonen.
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er en såpass dramatisk reduksjon i forhold til det behovet vi har at jeg kommer nok til å overveie om å bli fritatt fra ledervervet i kommisjonen, sier Gauslaa.

Kommisjonen får 4,8 millioner kroner mindre enn de trenger neste år.

Finnmarkskommisjonen har så langt arbeidet med å utrede faktisk bruk og rettsoppfatninger i følgende områder:

  • Stjernøya/Seiland
  • Nesseby

Dette arbeidet ventes avsluttet i løpet av 2010. Les mer om Finnmarkskommisjonen i faktaboksen nederst i artikkelen.

LES OGSÅ: Her er Finnmarkskommisjonen

LES OGSÅ: – Jeg representerer alle finnmarkingene

Tar dette på alvor

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars sier at de tar Gauslaas bekymring på alvor. Hun forstår fullt ut at kommisjonen trenger pengene og arbeidskraft til å fortsette arbeidet med utredningene.

– Finnmarkskommisjonen vil ikke klare å kartlegge alle områdene som de er satt til å gjøre hvis ikke de får de ressursene som de behøver, sier Vars.

Hun sier at fra Sametingets side kan de løfte saken opp til justisminister Knut Storberget og regjeringen. Dette skal hun gjøre rett etter nyttår.

– Jeg vil høre med Storberget om hvordan vi skal løse denne situasjonen. Han kjenner jo godt til utfordringene Finnmarkskommisjonen har, sier Vars.

– Skandale

– Resultatet kan bli et frisert rettighetsarbeid uten legitimitet. Dette vil i neste runde på nytt kunne føre til betente konflikter og fordyrende runder i rettsapparatet om de enkelte rettighetskrav, sier leder i Forum for for natur- og friluftsliv (FNF) i Finnmark, Wilfred Bang.

Forumet mener budsjettkuttet er en politisk skandale og at Domsstolsadministrasjonen her viser ringeakt for både befolkningen i Finnmark og allmennheten for øvrig.

– Dette er svært uheldig for tilliten og dialogen med befolkningen som Finnmarkskommisjonen er avhengig av for både god informasjonstilgang og ikke minst legitimitet i sitt arbeid, sier Bang.

– Det vil føre til mindre åpne prosesser og kunne skape mistillit til kommisjonens konklusjoner. Dette vil være et dårlig virkemiddel for på sikt å oppnå ro og mindre konfliktfylte forhold rundt rettighetsspørsmål i Finnmark. Vi kan ikke tro at dette var Stortingets hensikt med Finnmarksloven, sier forumslederen.

Må si opp ansatte

Gauslaa sier med dagens bevilgninger må de si opp ansatte.

– I tillegg kan vi ikke åpne nye utredningsfelt, vi kan ikke gjennomføre folkemøter og vi kan ikke få i gang referansegrupper som er viktige i arbeidet, sier Gauslaa.