Hopp til innhold

– Jeg representerer alle finnmarkingene

Fylkessekretær i Finnmark Jeger- og Fiskerforbund, Kjell Næss tar skepsisen til Aili Keskitalo med stor ro.

Kjell Næss
Foto: Finnmark Jeger- og Fiskerforbund

– Jeg regner med at jeg er oppnevnt fordi jeg er finnmarking.

Næss understreker at han ikke representerer Finnmark Jeger- og Fiskerforbund i Finnmarkskommisjonen, men seg selv.

NSRs gruppeleder Aili Keskitalo er skeptisk til oppnevningen av Næss.

– Oppnevningen av jeger- og fiskeinteresser kan få konsekvenser for tilliten til kommisjonen, sier Keskitalo.

Kjell Næss har studiepermisjon fra Finmark Jeger- og Fiskerforbund. For tiden er han i Italia.

– Representerer alle finnmarkinger

– Jeg ser det som en stor anerkjennelse, og går med respekt og ydmykhet inn for oppgaven. På vegne av alle finnmarkinger håper jeg at jeg kan stille opp i kommisjonen, sier Næss til nrk.no/sami.

Næss sier han som finnmarking vil ivareta alle finnmarkingenes interesser.

– Dette gjelder selvsagt også reindriftas, jordbrukets og alle andre interesser. Alle kan jo ikke være representert i kommisjonen. Jeg regner også med at de øvrige i kommisjonen kan ha sin spesielle bakgrunn, men at de også oppfatter seg som finnmarking når abeidet i kommisjonen skal gjøres, sier han.

Kjell Næss sier det blir spennende å sitte sentralt når retten til land og vann i Finnmark skal avgjøres.

Korte nyheter