Hopp til innhold

Her er Finnmarkskommisjonen

Kommisjonen skal kartlegge om det finnes grupper i fylket som har opparbeidet seg rettigheter til å bruke og eie grunnen.

Regjeringen oppnevnte kommisjonen i statsråd i dag.

Her er medlemmene:

 

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa er seniorrådgiver i Justisdepartementet. Han ledet samerettsutvalget som utredet samenes rettigheter fra Troms og sørover. Han var sekretær for samerettsutvalget som utredet rettighetsforholdene i Finnmark. Gauslaa blir leder av kommisjonen.

 

Ole Henrik Magga
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Ole Henrik Magga

Magga er professor ved Samisk Høgskole i Kautokeino. Han var den første sametingspresidenten, og hadde vervet fram til 1997. Magga representerte Norske Samers Riksforbund (NSR). Han var den første lederen i FNs permanente forum for urfolk.

 

Anne Marit Pedersen
Foto: SEG - Samisk Nærings- og Utredningssenter

Anne Marit Pedersen 

Pedersen arbeider i dag ved SEG - Samisk Nærings- og Utredningssenter i Tana. I neste måned begynner hun som advokat ved advokatfirmaet Knut Hegg i Vadsø. Pedersen har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Indre Finnmark tingrett i fire år.

 

Hilde Heggelund
Foto: NRK

Hilde Heggelund

Heggelund er i dag leder av Fylkesnemnda i Oslo, også kalt barnevernsdomstolen. Hun er bosatt i Drammen, men er opprinnelig fra Finnmark. Fra 1997 til 2007 var hun leder av Fylkesnemnda for Troms og Finnmark. Heggelund var politimester i Vardø fra 1990 til 1997.

 

Kjell Næss
Foto: Finnmark Jeger- og Fiskerforbund

Kjell Næss 

Næss er fylkessekretær i Finnmark Jeger- og Fiskerforbund. Han har for øyeblikket halvt års studiepermisjon, men begynner i jobben igjen 1. juni. Stillingen har han hatt siden 1999. Næss er utdannet lærer og jobbet ved Bjørnevatn skole i 23 år før han begynte som fylkessekretær.

Korte nyheter